Rozporządzenie Starosty Poznańskiego

zdjecie do podglądu
Grafika z logiem Starostwa Powiatowego w Poznaniu przedstawiająca zarys budynku z napisem Komunikat. Obsługa Klientów

Z powodu ulegającej pogorszeniu sytuacji związanej z epidemią koronawirusa w Polsce i w trosce o bezpieczeństwo klientów Jan Grabkowski, Starosta Poznański, wydał rozporządzenie o wstrzymaniu od 31 marca do 10 kwietnia 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Starosta Poznański zachęca klientów do kontaktu telefonicznego, mailowego, przez epupap lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Osoby z niepełnosprawnościami lub ludzie oczekujący na wydanie orzeczenia mogą skontaktować się z pracownikami Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności pod nr telefonu: 61 222 88 59.

Od 1 kwietnia 2020 roku do odwołania zawieszono działalność powiatowych nieodpłatnych punktów pomocy prawnej. Wszystkie umówione wizyty odwołano. Więcej informacji o działalności punktów: tutaj.

Wydziały odwiedzane najczęściej uruchomiły dedykowane kontaktowi z klientami numery telefonów:

- Punkt informacyjny Starostwa Powiatowego w Poznaniu czynny pod nr telefonu: 841 05 00

- Kontakt z pracownikami Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej możliwy będzie pod nr telefonów: 61 841 05 04, 61 841 05 17, w godzinach od 11:00 do 13:00.

- Kontakt z pracownikami Wydziału Komunikacji i Transportu możliwy będzie pod nr telefonów: 61 841 07 48, 61 841 06 00, 61 841 05 38

- Kontakt z pracownikami Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej możliwy będzie pod nr telefonów:

1. obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych: 61 841 06 21

2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu: 61 841 07 83

3. obsługa wniosków o wydanie wypisów i wyrysów oraz udostępnianie mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej i dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: 61 841 06 30

Wznowione zostają narady koordynacyjne drogą elektroniczną.

- Kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod nr telefonu: 61 841 05 52.

Komentarze

Dodaj komentarz