Centra opiekuńczo-mieszkalne

zdjecie do podglądu
Logo  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Już tylko do 30 września 2020 r. samorządy mogą aplikować do programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dzięki powstałym w ramach programu centrom opiekuńczo-mieszkalnym osoby niepełnosprawne będą mogły otrzymać potrzebną pomoc i opiekę. Podstawowym zadaniem samorządów, które przystąpią do programu jest  udzielenie pomocy dorosłym osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez zapewnienie im możliwości pobytu w centrach opiekuńczo-mieszkalnych i specjalistycznych usług dostosowanych do ich potrzeb.

Program obejmuje udzielenie samorządom wsparcia w dwóch obszarach. Pierwszy z modułów programu obejmuje koszty remontu lokalu, w którym prowadzone będzie centrum opiekuńczo-mieszkalne  i wsparcie w wyposażeniu go w odpowiedni sprzęt. Gminy i powiaty mogą uzyskać pomoc finansową w wysokości nawet do 100 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. Drugi obszar pomocowy dotyczy finansowania utrzymania działalności centrum. W ramach programu można ubiegać się również o dofinansowanie na wydatki związane z transportem uczestników centrum, pokrycie kosztów wynagrodzeń kadry i osób świadczących usługi na rzecz jego podopiecznych. Każda gmina i powiat w Polsce może złożyć wnioski o wsparcie z obu modułów programu.

Zainteresowane udziałem w programie gminy i powiaty powinny złożyć wnioski do właściwego wojewody, który następnie przekaże je do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które je zweryfikuje.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Redakcja realizuje zadnie Portal PION.PL - działalność na rzecz dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami i rozwoju redakcji, finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Edycja 2020.

Komentarze

Dodaj komentarz