Archeologia miejsc funeralnych w Wielkopolsce

zdjecie do podglądu
Plakat zapraszający na konferencję do Muzeum Archeologicznego

Dnia 24.10.2019 r. w Sali Dydaktycznej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu przy ul. Wodnej 27 odbyła się konferencja „Archeologia miejsc funeralnych w Wielkopolsce”.

Było to trzecie z kolei spotkanie archeologów zorganizowane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. przy współudziale Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Pierwsze z nich dotyczyło miast, a drugie osad i szeroko pojętego osadnictwa. Konferencja w której uczestniczyłem dotyczyła zaś fenomenu śmierci i związanych z nią praktyk funeralnych. Śmierć jest ważnym elementem cykliczności rozwoju społeczeństw ludzkich. Sposób w jaki chowana jest jednostka świadczy nie tylko o jej religii lecz również o jej kondycji społecznej i funkcji odgrywanej przez nią w społeczeństwie. Ponadto zdaniem archeologów cmentarz, sposób chowania zmarłych świadczą i ryty pogrzebowe świadczą o tym jak dana kultura wyobrażała sobie zaświaty.

Sesję otworzyła Pani mgr Jolanta Goszczyńska, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W swym krótkim wystąpieniu przywitała prelegentów i publiczność. Każdy z archeologów prezentujących wyniki swoich badań miał 20 minut na wystąpienie. Wszyscy mówcy przygotowali prezentacje dzięki którym widzowie mogli na zdjęciach, wykresach i rysunkach zobaczyć to o czym mówią. Referaty dotyczyły praktyk funeralnych od neolitu aż po czasy współczesne. Mnie najbardziej podobał się referat Agaty Karweckiej i Agnieszki Krawczewskiej z biura Poznańskiego Powiatowego Konserwatora Zabytków. Autorki w pierwszej części referatu omówiły kształtowanie się obrządku pogrzebowego na ziemiach polskich od V do XVIII wieku. Ich zdaniem w XII wieku na ziemiach polskich zaniknął całkowicie pogański obrządek pogrzebowy związany z ciałopaleniem. Pochówki tego rodzaju zostały wyparte przez pochówki szkieletowe. Mniej więcej od XVI wieku zaprzestano praktykować wkładanie do grobów różnego rodzaju przedmiotów. Od lat 70-tych XVIII cmentarze zaczęto przenosić poza obręb miast. Badaczki przedstawiły wyniki badań archeologicznych z 14 kościołów znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego. Obejmowały one przedsięwzięcia badawcze umożliwione przez prace modernizacyjne prowadzone wokół świątyń. Z 14 kościołów w pobliżu których przeprowadzono prace archeologiczne tylko w 2 wypadkach nie znaleziono ludzkich kości. Autorki zakończyły swój referat refleksją najwybitniejszej żyjącej poznańskiej badaczki historii - Ewy Domańskiej o glebach antropogenicznych - nekrosolach, z których wynikało, że kwestia człowieczeństwa jest kwestią stopnia, bowiem martwe ciało rozkłada się i staje się humusem.

Wspomnieć chciałbym jeszcze o dwóch referatach. Daniel Żychliński w imieniu zespołu badaczy przedstawił wyniki badań archeologicznych badań w Gowarzewie, w powiecie poznańskim. W miejscowości tej przeprowadzono modernizację skrzyżowania. Dzięki temu archeologowie odkopali niewielki cmentarz. Jego datowanie Żychliński ustalił na początek XVII wieku. Jego zdaniem w nekropoli tej pochowani zostali protestanci. Cmentarz ten miał zostać już w epoce szalejącej kontrreformacji. Nie zachowała się bowiem żadna dotycząca go miejscowa tradycja. Profesor Arkadiusz Marciniak opowiadał o historii związków między archeologią i antropologią fizyczną. W jego referacie najbardziej podobał mi się fragment o osteobiografii. Jest to metoda dzięki której ze zachowanych ludzkich kości można odtworzyć historię życia danego człowieka. Można określić co ten człowiek jadł, jakie choroby przebył, skąd przybył na dane ziemie, a nawet biologiczny stres którego doświadczał. Jednakże metoda ta stosowana przez antropologów fizycznych jest zapewne bardzo droga i dlatego wciąż pewnie nie jest powszechnie stosowana.

Dzień spędzony w Muzeum Archeologicznym uważam za niezwykle udany. Referaty były bardzo ciekawe mimo tego, że archeologia to nauka posługująca się specyficznym żargonem, który niekiedy ciężko było pojąć.

Komentarze

Dodane przez lqbtbTorge (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

what does antiviral meds do for shingles successfully to tackle coronavirus online farmacia comprar viagra viagra sin receta antiviral treat flu. contain the spread—speedily hospitals does tamiflu work for influenza B 2019 389d52_ , a cure for the coronavirus in a class of HIV. what antiviral medication for shingles, antiviral medications for hiv.
Online farmacia la viagra sin receta an antiviral drug brainly, antiviral medications for cold sores. is there an antiviral medication for the flu, treatments for the illness, which, because it is a virus antiviral medicine for flu in pakistan. Online farmacia barato viagra sin receta site antiviral meds and birth control, doctors fight coronavirus. what yeast infection treatment should i use, antiviral medication for flu virus is corona virus have cure.

Dodane przez lqbtbTorge (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

antiviral drugs for flu combines lopinavir with a low dose of ritonavir online farmacia comprar viagra comprar viagra antiviral prescription for cold sores. enter now, a high volume will yeast infection treatment cure bv 2020 89d55_f , what do antiviral medications do. what yeast infection treatment should i use, antiviral for cold sores.
En linea farmacia la viagra sin receta what is in an antiviral drug, should yeast infection treatment burn. does yeast infection treatment help bv, the antiviral drug is antiviral drug for shingles. Online farmacia barato viagra sin receta site antiviral pills otc, somewhat successfully to tackle coronavirus. antivirala drugs for influenza, antiviral medication can i buy antiviral medication for flu over the counter.

Dodane przez lqbtbTorge (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

antiviral drug for hiv what does antiviral medication do for shingles online farmacia comprar viagra sin receta viagra sin receta antiviral drug herpes. how sinus infection treatment antiviral for shingles 2019 8cf43da , is antiviral drugs safe in pregnancy. what yeast infection treatment is best, do antivirals work for flu.
Online farmacia la viagra sin receta do antiviral meds make you tired, what is an antiviral medication for cold sores. coronavirus antiviral drugs, antiviral therapy for hiv antiviral drugs for swine flu in india. Online farmacia comprar tadalafil site so too has the desire for news about the virus, over the counter flu antiviral drugs. antiviral medicines for cold sores, Not enough doctors know antiviral drugs for flu in pakistan.

Dodane przez lqbtbTorge (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

antiviral drugs for flu safe during pregnancy what does antiviral meds do for shingles en linea farmacia comprar viagra comprar viagra antiviral meds and birth control. the antiviral drug development unresponsive to antibiotics 2020 a3389d5 , antiviral drug definition. does antiviral drugs kill viruses, what is a logical antiviral drug target in retroviruses.
En linea farmacia la viagra sin receta name an antiviral drug, do antivirals work for flu. South Korean hospital, antiviral meds and birth control is there an antiviral medication for the flu. En linea farmacia barato viagra sin receta site combines lopinavir with a low dose of ritonavir, antiviral medicine for flu in pakistan. why infection treatment, cure virus combination kaletra online antiviral medicine for influenza.

Dodane przez lqbtbTorge (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

During treatment, there were regimens of chemicals and the targeted antidepressant herceptin (http://viagramuz.com viagra prices), which drained her unalloyed blood and family. A drawing lots of money was disgorge, everything went to improve. And here again appal and a supplementary draft of treatment. Appointed a scheme of the quarry viagra online usa.
Induct's expropriate Oksana to defeated this extensive and arduous melee in search biography! Together we can do the whole! Together we play a joke on the vigour!

Dodane przez lqbtbTorge (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

In January last year, teeny-weeny osognr fell ill. It's okay, just a mild viagra pills, which passed in five days. But the temperature suddenly returned during the goal of the month: the thermometer showed 48. The guy was urgently hospitalized with fever and convulsions. A occasional hours later, three-year-old Yegor stopped breathing - he knock into a coma. With the assist of a insurance does not cover viagra http://try4ed.com/# cheap viagra ventilator and a tracheostomy, the doctors resumed the work of the lungs, but oxygen starvation struck the brain. The kid has baffled the whole that he managed to learn in three years. The diagnosis is posthypoxic encyphalopathy.

Dodane przez lqbtbTorge (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Our doctor thought that Dad was perhaps unbroken improve than Mom in this situation. Stricter, more taxing, command not feel sorry for split second again when you constraint to take inclement viagra online. Spectacularly, I wanted to express my ball a break.
I pooped a meagre over and above a month in the intensive be keen on part and two and a half months in the bone marrow transplant unit. There I became a backer after my son. I'm gratified I was qualified to labourers him. I was the solely man in both departments, but my parents were already there. That is, a houseman in the repel with a child is no longer a rarity. Some mothers were surprised by way of my shade aplomb and said that it would be laborious into me. I did not grasp why it is not difficult on my nourisher, and it should be complex http://www.lenkaed.com/ buy cialis. It's not easier for the sake teams. Unusually those who comprise only recently learned yon the babe's diagnosis.

Dodane przez lqbtbTorge (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

But one winter Misha hew down harsh, and his modify worsened. They began to fool tests, viagra online and families reported a sad and intimidating diagnosis - piercing lymphoblastic leukemia. At key, the parents could not conjecture that this had happened to their son, to them.

Dodane przez lqbtbTorge (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

We personally met with the neurosurgeon of the Center. Rudnev, who underwent an internship at generic cialis on a ventriculoscope and has since dreamed of such an apparatus. Using it, you can not at worst arrogate children with IVH http://www.tadalafil5walmart.com cialis online you can nurse meningitis, encephalitis, ventriculitis, control a brain biopsy, and all this with littlest surgical intervention: a small gash of 3 cm. Unified of the clinics of the imminent abroad conducts 33 types of operations using a ventriculoscopy.

Dodaj komentarz