W Ministerstwie Zdrowia powstanie Zespół ds. Zdrowotnej Polityki Senioralnej

zdjecie do podglądu
Na zdjęciu seniorka oraz młoda kobieta

W Ministerstwie Zdrowia zrealizowany zostanie nowy, ciekawy projekt. Resort zamierza powołać Zespół ds. Zdrowotnej Polityki Senioralnej. To bardzo cenna inicjatywa.

Oprócz opiniowania wspomnianej polityki zdrowotnej w kraju do zadań zespołu będą należeć inne ważne kwestie jak np. koordynowanie usług i świadczeń zdrowotnych czy tak istotna pomoc społeczna kierowana w stronę nie tylko osób starszych, ale także ich opiekunów.

W skład zespołu wchodzić będą oprócz Ministra Zdrowia i jego zastępcy także przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny oraz reprezentanci najważniejszych instytucji państwowych związanych z funkcjonowaniem i kształtowaniem polityki zdrowotnej w Polsce, tj. Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Aby zespół mógł dobrze funkcjonować wesprą go wybrani konsultanci i specjaliści, mający wieloletnią praktykę w dziedzinach związanych z ochroną zdrowia takich jak: geriatria neurologia czy pielęgniarstwo i rehabilitacja.

Prócz tego członkami zespołu zostaną przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, a także reprezentanci wyższych uczelni medycznych, szpitali.

Należy też wskazać na osoby spoza świata polityki, które również dołożą wszelkich starań, aby zespół ten przyniósł jak najwięcej korzyści i dobrze funkcjonował. Chodzi mianowicie o pracowników organizacji pozarządowych działających w celu wspierania osób starszych oraz ich opiekunów.

Pomysł jest bardzo cenny, ponieważ nasze społeczeństwo się starzeje i należy działać na rzecz poprawy jakości życia i funkcjonowania seniorów w Polsce.

Komentarze

Dodaj komentarz