Wspieranie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

zdjecie do podglądu
Logo Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Do 21 lipca 2020 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego za pośrednictwem poznańskiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej prowadzi nabór ofert do otwartego konkursu na realizację zadań w formie wspierania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Pieniądze na realizację zadania pochodzą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które w bieżącym roku znajdują się w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Nabór ofert prowadzony jest za pomocą generatora www.witkac.pl. Wersja elektroniczna powinna zostać wygenerowana i złożona za pomocą generatora w terminie do 21 lipca 2020 r. do godziny 23:59. Wygenerowana za pomocą platformy www.witkac.pl oferta powinna zostać wydrukowana, podpisana i złożona (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przy ulicy Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań do 22 lipca 2020 roku do godziny 15:30.

Uwaga !!! O przyjęciu oferty w formie papierowej decyduje data i godzina jej wpłynięcia do Sekretariatu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Należy zwrócić na to szczególną uwagę w wypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.

Ogłoszenie konkursowe można znaleźć tutaj. Dokument zmieniający treść ogłoszenia można znaleźć tutaj.

Komentarze

Dodaj komentarz