Konsultacje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

zdjecie do podglądu
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Do 24 lipca 2020 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmuje uwagi wszystkich zainteresowanych organizacji trzeciego sektora do projektu zmian dotyczących zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleconych przez tę instytucję organizacjom pozarządowym.

Projekt uwzględnia zalecenia Najwyższej Izby Kontroli. Zostały one sformułowane w wystąpieniu pokontrolnym z przeprowadzonej 2019 roku kontroli w Funduszu oraz w 24 organizacjach pozarządowych. Z wprowadzonymi zmianami można zapoznać się tutaj.

Formularza zgłaszania uwag dostępny jest tutaj.

Propozycje należy nadsyłać na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl

 

Komentarze

Dodaj komentarz