Zarządzanie Czasem - szkolenie dla NGO

zdjecie do podglądu
Zdjęcie - grupa ludzi podczas szkolenia

25 stycznia 2020 r. w godz. 9:00 - 16:15 Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej zaprasza organizacje pozarządowe z subregionu poznańskiego na bezpłatne szkolenie zatytułowane „Zarządzanie czasem”.

Szkolenie odbędzie się w sali szkoleniowej Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu przy ulicy świętego Wincentego 6/9.

Program szkolenia przewiduje następujące wątki tematyczne:

  1. Słabe i mocne strony w zarządzaniu czasem

  2. Rodzaje sposobów zarządzania czasem

  3. Określanie celów

  4. Stres a organizacja czasu pracy

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe i zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach. Organizator osobom spoza Poznania zapewnia zwrot kosztów dojazdu i lunch dla wszystkich osób biorących udział w szkoleniu.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl. W treści wiadomości e-mail należy podać nazwę organizacji społecznej, imię i nazwisko przedstawiciela, który weźmie udział w szkoleniu oraz informację na temat preferowanej przez niego diety (wegetariańska lub mięsna).

Rejestracja uczestników trwa do godziny 12:00 dnia 22 stycznia 2020 r.

Informacji na temat szkolenia udziela Małgorzata Sobczyk pod numerem telefonu: 61 668 24 08 i adresem poczty elektronicznej: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl.

Komentarze

Dodaj komentarz