Archeologia miejsc funeralnych w Wielkopolsce

zdjecie do podglądu
Plakat zapraszający na konferencję do Muzeum Archeologicznego

Dnia 24.10.2019 r. w Sali Dydaktycznej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu przy ul. Wodnej 27 odbyła się konferencja „Archeologia miejsc funeralnych w Wielkopolsce”.

Było to trzecie z kolei spotkanie archeologów zorganizowane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. przy współudziale Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Pierwsze z nich dotyczyło miast, a drugie osad i szeroko pojętego osadnictwa. Konferencja w której uczestniczyłem dotyczyła zaś fenomenu śmierci i związanych z nią praktyk funeralnych. Śmierć jest ważnym elementem cykliczności rozwoju społeczeństw ludzkich. Sposób w jaki chowana jest jednostka świadczy nie tylko o jej religii lecz również o jej kondycji społecznej i funkcji odgrywanej przez nią w społeczeństwie. Ponadto zdaniem archeologów cmentarz, sposób chowania zmarłych świadczą i ryty pogrzebowe świadczą o tym jak dana kultura wyobrażała sobie zaświaty.

Sesję otworzyła Pani mgr Jolanta Goszczyńska, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W swym krótkim wystąpieniu przywitała prelegentów i publiczność. Każdy z archeologów prezentujących wyniki swoich badań miał 20 minut na wystąpienie. Wszyscy mówcy przygotowali prezentacje dzięki którym widzowie mogli na zdjęciach, wykresach i rysunkach zobaczyć to o czym mówią. Referaty dotyczyły praktyk funeralnych od neolitu aż po czasy współczesne. Mnie najbardziej podobał się referat Agaty Karweckiej i Agnieszki Krawczewskiej z biura Poznańskiego Powiatowego Konserwatora Zabytków. Autorki w pierwszej części referatu omówiły kształtowanie się obrządku pogrzebowego na ziemiach polskich od V do XVIII wieku. Ich zdaniem w XII wieku na ziemiach polskich zaniknął całkowicie pogański obrządek pogrzebowy związany z ciałopaleniem. Pochówki tego rodzaju zostały wyparte przez pochówki szkieletowe. Mniej więcej od XVI wieku zaprzestano praktykować wkładanie do grobów różnego rodzaju przedmiotów. Od lat 70-tych XVIII cmentarze zaczęto przenosić poza obręb miast. Badaczki przedstawiły wyniki badań archeologicznych z 14 kościołów znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego. Obejmowały one przedsięwzięcia badawcze umożliwione przez prace modernizacyjne prowadzone wokół świątyń. Z 14 kościołów w pobliżu których przeprowadzono prace archeologiczne tylko w 2 wypadkach nie znaleziono ludzkich kości. Autorki zakończyły swój referat refleksją najwybitniejszej żyjącej poznańskiej badaczki historii - Ewy Domańskiej o glebach antropogenicznych - nekrosolach, z których wynikało, że kwestia człowieczeństwa jest kwestią stopnia, bowiem martwe ciało rozkłada się i staje się humusem.

Wspomnieć chciałbym jeszcze o dwóch referatach. Daniel Żychliński w imieniu zespołu badaczy przedstawił wyniki badań archeologicznych badań w Gowarzewie, w powiecie poznańskim. W miejscowości tej przeprowadzono modernizację skrzyżowania. Dzięki temu archeologowie odkopali niewielki cmentarz. Jego datowanie Żychliński ustalił na początek XVII wieku. Jego zdaniem w nekropoli tej pochowani zostali protestanci. Cmentarz ten miał zostać już w epoce szalejącej kontrreformacji. Nie zachowała się bowiem żadna dotycząca go miejscowa tradycja. Profesor Arkadiusz Marciniak opowiadał o historii związków między archeologią i antropologią fizyczną. W jego referacie najbardziej podobał mi się fragment o osteobiografii. Jest to metoda dzięki której ze zachowanych ludzkich kości można odtworzyć historię życia danego człowieka. Można określić co ten człowiek jadł, jakie choroby przebył, skąd przybył na dane ziemie, a nawet biologiczny stres którego doświadczał. Jednakże metoda ta stosowana przez antropologów fizycznych jest zapewne bardzo droga i dlatego wciąż pewnie nie jest powszechnie stosowana.

Dzień spędzony w Muzeum Archeologicznym uważam za niezwykle udany. Referaty były bardzo ciekawe mimo tego, że archeologia to nauka posługująca się specyficznym żargonem, który niekiedy ciężko było pojąć.

Komentarze

Know ways to capture a person's eye of your targett person who reads.

That wway you can leverage as well as effort and your creativity
for maximum results. Are you trying too find tips that can help you become an effective article writer? http://www.freedomtv.com/user/CorineFrie

Some of your online horse betting sites are not reliable the actuall world cyberspace.
Great for you . be weary of this in very first place.

A click of any button wonderful be given a thousand options
to gamble online. You cannot confidence everything as a matter of fundamental easy.
There are millions of those online gamblers possess beewn done so and found
himself in losses consistently. Superficial search wirh nno knowlwdge of
on how you can exactly execute the aspirations successfully will be the flaw that many of them
does.

Know reason why? I'm a social person. I like to connect with others.
When I play online bingo, there are wide ranging people to share to.
On line - same. Even backgamon sites wull let you chat along players, whenever you're playing the
slots, there's one particular tto speak with.

Through the ezugi live roulette, you would
also be ble to have fun with the high stakes roulette. However, you need to have funds
in hand. Soybeans and their benefits stakess rouette can a
person to to have bogger results. There are different rates of the various casino carriers.
You need to find out and develop a comparison ffor this
rates. Discover the one a person think you're able to
afford even if you shed. For the high limit games, around thee globe always
better to stick to bigger and also the more popular casinos.

What happens if your going over several?

Well, it's important realize as well that if your
primary hand totals more than 10 you jst ignore
quite digitt to obtain your point values.
So, if your hand totals 18 the score is 5. A natural nine could possibly only a couple card combination 5 +
4, 6 + 3, 7 + 2, but on and any other signs.

It isn't at all difficult to usee up your bonus money before yoou can take a penny out.
It is noot as if does one usee be gambling away these
funds anyway, and this way you've twice as much to a few with, to aid you to have moree pleasurable.

When you bet on hoses which consist of a traditional betting game for so 100's of years now, something else you shouuld getting the informatioin needed for the racee in the ultimate place.

The venue in tthe event must be known. The type of participants,
jockeys, horses, their tracdk record and much other related information should be byy heart for you to analyse facts and figures at express speed.
Since you are not that adept it is extremely foolish to jump into the
fray its keep are redundant chances of success hat might come in by fluke.

In fact remote choices there november 23 by luck alone.

Besides counting cards, capability to memorize serves great in Live
Blackjack. Memorization iss were accustomed
to remember all of the cards which been pulled in. Memorization used
together with deck estimation, is extremely useful technique that typically
taken without any consideration. Players think that just card
memorization is fast. But in a continuous Live
Blackjack casino game, it could bee unnerving and confusing,
more so to neew players. But, experienced blackjack playters
utilize this technique towards the fullest merely
because they are already used to memorizing the cards.

The memorization technique can be practice
and attained ultimately game blackjack by playing it period.
You only require is to participate in the game. http://sollac.pt/smf/index.php?action=profile;u=30231

buy cialis soft online [url=http://poisson-fr.net/plog/index.php?level=picture&id=294]does viagra or cialis help with pe[/url] viagra sale in uk
cheap cialis overnight cialis coupons printable viagra buy online ireland
http://starokozache.odessa.ua/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B…\\\"\/component\/content\/article\/190-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5\/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8\/\\\"\/component\/content\/article\/190-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5\/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8\/294-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://amalty.com/?dwqa-question=best-price-viagra-snsnxslableicm
https://allekinder.ro/index.php?option=com_booklibrary&task=view_bl&cat…
http://kninf.wsei.lublin.pl/viewtopic.php?f=2&t=14981&p=1124431#p1124431
https://etlovers.com/forum/showthread.php?tid=704123&pid=978655#pid9786…

Dodaj komentarz