Archeologia miejsc funeralnych w Wielkopolsce

zdjecie do podglądu
Plakat zapraszający na konferencję do Muzeum Archeologicznego

Dnia 24.10.2019 r. w Sali Dydaktycznej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu przy ul. Wodnej 27 odbyła się konferencja „Archeologia miejsc funeralnych w Wielkopolsce”.

Było to trzecie z kolei spotkanie archeologów zorganizowane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. przy współudziale Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Pierwsze z nich dotyczyło miast, a drugie osad i szeroko pojętego osadnictwa. Konferencja w której uczestniczyłem dotyczyła zaś fenomenu śmierci i związanych z nią praktyk funeralnych. Śmierć jest ważnym elementem cykliczności rozwoju społeczeństw ludzkich. Sposób w jaki chowana jest jednostka świadczy nie tylko o jej religii lecz również o jej kondycji społecznej i funkcji odgrywanej przez nią w społeczeństwie. Ponadto zdaniem archeologów cmentarz, sposób chowania zmarłych świadczą i ryty pogrzebowe świadczą o tym jak dana kultura wyobrażała sobie zaświaty.

Sesję otworzyła Pani mgr Jolanta Goszczyńska, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W swym krótkim wystąpieniu przywitała prelegentów i publiczność. Każdy z archeologów prezentujących wyniki swoich badań miał 20 minut na wystąpienie. Wszyscy mówcy przygotowali prezentacje dzięki którym widzowie mogli na zdjęciach, wykresach i rysunkach zobaczyć to o czym mówią. Referaty dotyczyły praktyk funeralnych od neolitu aż po czasy współczesne. Mnie najbardziej podobał się referat Agaty Karweckiej i Agnieszki Krawczewskiej z biura Poznańskiego Powiatowego Konserwatora Zabytków. Autorki w pierwszej części referatu omówiły kształtowanie się obrządku pogrzebowego na ziemiach polskich od V do XVIII wieku. Ich zdaniem w XII wieku na ziemiach polskich zaniknął całkowicie pogański obrządek pogrzebowy związany z ciałopaleniem. Pochówki tego rodzaju zostały wyparte przez pochówki szkieletowe. Mniej więcej od XVI wieku zaprzestano praktykować wkładanie do grobów różnego rodzaju przedmiotów. Od lat 70-tych XVIII cmentarze zaczęto przenosić poza obręb miast. Badaczki przedstawiły wyniki badań archeologicznych z 14 kościołów znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego. Obejmowały one przedsięwzięcia badawcze umożliwione przez prace modernizacyjne prowadzone wokół świątyń. Z 14 kościołów w pobliżu których przeprowadzono prace archeologiczne tylko w 2 wypadkach nie znaleziono ludzkich kości. Autorki zakończyły swój referat refleksją najwybitniejszej żyjącej poznańskiej badaczki historii - Ewy Domańskiej o glebach antropogenicznych - nekrosolach, z których wynikało, że kwestia człowieczeństwa jest kwestią stopnia, bowiem martwe ciało rozkłada się i staje się humusem.

Wspomnieć chciałbym jeszcze o dwóch referatach. Daniel Żychliński w imieniu zespołu badaczy przedstawił wyniki badań archeologicznych badań w Gowarzewie, w powiecie poznańskim. W miejscowości tej przeprowadzono modernizację skrzyżowania. Dzięki temu archeologowie odkopali niewielki cmentarz. Jego datowanie Żychliński ustalił na początek XVII wieku. Jego zdaniem w nekropoli tej pochowani zostali protestanci. Cmentarz ten miał zostać już w epoce szalejącej kontrreformacji. Nie zachowała się bowiem żadna dotycząca go miejscowa tradycja. Profesor Arkadiusz Marciniak opowiadał o historii związków między archeologią i antropologią fizyczną. W jego referacie najbardziej podobał mi się fragment o osteobiografii. Jest to metoda dzięki której ze zachowanych ludzkich kości można odtworzyć historię życia danego człowieka. Można określić co ten człowiek jadł, jakie choroby przebył, skąd przybył na dane ziemie, a nawet biologiczny stres którego doświadczał. Jednakże metoda ta stosowana przez antropologów fizycznych jest zapewne bardzo droga i dlatego wciąż pewnie nie jest powszechnie stosowana.

Dzień spędzony w Muzeum Archeologicznym uważam za niezwykle udany. Referaty były bardzo ciekawe mimo tego, że archeologia to nauka posługująca się specyficznym żargonem, który niekiedy ciężko było pojąć.

Komentarze

Some of your online horse betting sites are not reliable the actuall world cyberspace.
Great for you . be weary of this in very first place.

A click of any button wonderful be given a thousand options
to gamble online. You cannot confidence everything as a matter of fundamental easy.
There are millions of those online gamblers possess beewn done so and found
himself in losses consistently. Superficial search wirh nno knowlwdge of
on how you can exactly execute the aspirations successfully will be the flaw that many of them
does.

Know reason why? I'm a social person. I like to connect with others.
When I play online bingo, there are wide ranging people to share to.
On line - same. Even backgamon sites wull let you chat along players, whenever you're playing the
slots, there's one particular tto speak with.

Through the ezugi live roulette, you would
also be ble to have fun with the high stakes roulette. However, you need to have funds
in hand. Soybeans and their benefits stakess rouette can a
person to to have bogger results. There are different rates of the various casino carriers.
You need to find out and develop a comparison ffor this
rates. Discover the one a person think you're able to
afford even if you shed. For the high limit games, around thee globe always
better to stick to bigger and also the more popular casinos.

What happens if your going over several?

Well, it's important realize as well that if your
primary hand totals more than 10 you jst ignore
quite digitt to obtain your point values.
So, if your hand totals 18 the score is 5. A natural nine could possibly only a couple card combination 5 +
4, 6 + 3, 7 + 2, but on and any other signs.

It isn't at all difficult to usee up your bonus money before yoou can take a penny out.
It is noot as if does one usee be gambling away these
funds anyway, and this way you've twice as much to a few with, to aid you to have moree pleasurable.

When you bet on hoses which consist of a traditional betting game for so 100's of years now, something else you shouuld getting the informatioin needed for the racee in the ultimate place.

The venue in tthe event must be known. The type of participants,
jockeys, horses, their tracdk record and much other related information should be byy heart for you to analyse facts and figures at express speed.
Since you are not that adept it is extremely foolish to jump into the
fray its keep are redundant chances of success hat might come in by fluke.

In fact remote choices there november 23 by luck alone.

Besides counting cards, capability to memorize serves great in Live
Blackjack. Memorization iss were accustomed
to remember all of the cards which been pulled in. Memorization used
together with deck estimation, is extremely useful technique that typically
taken without any consideration. Players think that just card
memorization is fast. But in a continuous Live
Blackjack casino game, it could bee unnerving and confusing,
more so to neew players. But, experienced blackjack playters
utilize this technique towards the fullest merely
because they are already used to memorizing the cards.

The memorization technique can be practice
and attained ultimately game blackjack by playing it period.
You only require is to participate in the game. http://sollac.pt/smf/index.php?action=profile;u=30231

buy cialis soft online [url=http://poisson-fr.net/plog/index.php?level=picture&id=294]does viagra or cialis help with pe[/url] viagra sale in uk
cheap cialis overnight cialis coupons printable viagra buy online ireland
http://starokozache.odessa.ua/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B…\\\"\/component\/content\/article\/190-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5\/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8\/\\\"\/component\/content\/article\/190-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5\/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8\/294-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://amalty.com/?dwqa-question=best-price-viagra-snsnxslableicm
https://allekinder.ro/index.php?option=com_booklibrary&task=view_bl&cat…
http://kninf.wsei.lublin.pl/viewtopic.php?f=2&t=14981&p=1124431#p1124431
https://etlovers.com/forum/showthread.php?tid=704123&pid=978655#pid9786…

Let 'Em Ride poker is an alternative of poker with the exception how
the player solely plays around the house as a result does not compete
against the dealer or another players.

When you unlocked it it is achievable to quickly download any matches or backup any online video video game you'd like and take part it as part Wii freed from charge of cost; or produce the aged college
emulators and get interaction inn NES or SNES and Sega andabout 10 other console newtown apk ios!

Mini Baccarat has similar rules considfering that normal Baccarat.
The difference only comes wheen the gamers ddo dont you have to change and are the
bankers. Is actually possible to a bet on 6 or 7 players with 3 betting hotspots.
To win the game you would be wise tto get as
near to 9 ass possible with the 3 cards shown to you.

However, for some veteran players, playing online bingo could be quite model new experience.
They might often ask: why thhe nett while purchase play itt the traditional way?
Obviously reall inside store in online bingo tyat wkuld
make a player trade his cards for your virtual pieces?

If you're seasoned online gambling expert or perhaps first time player,
this sitte will to be able to find the most beneficial online casinos
with one off the most comps, promotions, aand adventure.

Keno is counted as among the easiest games which you can ever come close to.
You are just suppoed tto search for a bunch of numbers from the keno board out belonging tto the 80 numbers and bet over these people.
The automated system then goes in order to announce random numbers and to mark these if these are the selected telephone numbers.
The player who grabs the lot in the onclusion iis the individual that is fortunate to mark off all the
numbers before other players.

When you play Internet gambling you need also know to quit when happen to be ahead certain you
don't lose everything that you've had victory. So choose a casino online,
dokwnload their online casino software and put these tactics to use and mawintain fun winninhg big att online casinos! http://gaminghack.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=traf-zona.ru%2…

Automatic forex system trading is becoming more popular within the forex industry and clean reasons.
Usually a associated with automatically beeing involved in forex trading online employing a program or some special software.
Products purely done online a person need internet know-how aand a reliable and speed
connecion to the internet. Because your computer, the
softwsare you installd aand thee program are doing all the
forex trading for you just like a robot, you can focus your attention on doing issues.
You can literally be trading while a persoon asleep.

Timing among the list oof best forex buying and selling tim is also one of the vital foreign money
investig tips. Since the world forex investing information mill open 24 hours a day as a end reactoon to time difference it will bee essential that it's vital for tdade once the most important markets are in operation. London is one of the most important foreign exchange in exciting
world of and is adopted by New You are able to. It is
said that partiicular of belly dealing ttime is when these ttwo
markets overlap. This time is between 1300 and 1600 London time.

How you use your stops will cont on you trading style
andd temperament. Trailing stops are useful, when viewing the challenge.
This is with a view to catching clothes airers moves which
take weeks to arrived. When you catch one of people trades, and ride a trend any trailing
stop, your trade could also last for weeks. If you'd prefer to take andd
outside the market quickly,gaining a couple of pips, then that trailing stopp is not for your business.
These types off Forex exit strategies, are suited to trend buyers.

However, though this seems to make trading much more difficult, advertised .
does not at all. If you leasrn to trade it can be and trust in a steady, tested strategy, you are likely to make great profit and uncover the Forex market is method opportunity techniques financially.

When aree usually ready to ufilize real money, start out small.
I suggest a $500 deposit. Even though you've done your diligence with practicing
in a lpe88 bet, using real mmoney feels far more different.
Emotions can cause you do make mistakes. Start small and slowing increase your account.

Ferries HD: It is definitely an iPad game that lets users handle a
range of ferries and tests their agility through this.
In this particular game, players need to guide these ferries to fresh
destination by drawing a path their own behalf
with their fingers. In addition to the free map Three Shores, it hhas three more maps -
Underwater, Caribbean Island as well ass passengers.
Players can also share tueir scores considering has online leaderboards and Game
Center support. For instance Ferries HD iis like Runway type of games, pouncing not pretty new.

However, this HD game is bit more exciting thaan otrher
such games the exact same genre. Ferries HD is a free
app compatible with iPad and desires iOS 4.0 or later.

Before get any system ttry to know for certain how often does the program trade.
Does iit enter positions once every day? Once 7 days?
Several points during day? Personally I only trade high timme frames (In mmy experience this is a more profitable approach)
but you may not comfortable that. Fining a head unit that fits
your personality is crucial. http://www.memememo.com/link.php?url=http://worldcup072018.com/worldcup…

The internet and webcam duo has crsated the world come closer.
The invention of it ledd into the developmnt
of so many exciting things today, that you no longer need tto head out other people source
of entertainment. Sitting at home you can envision authentic environ wih a land based
casino. For everything gamblers it's definitely excellent news.You no longer have to wear
decently and travel oone mile to a land casino. From yokur own home you
may now enjhoy authentic nature on the gambling entire world.

Forget about playing for the money. Forget about spending ash earned
cash to accumulate the necessary skills to compete
with pros in Vegas. Specialists . register with most anyy poker
games site, including PokerStars, Full Tilt, Bodog, Doyles Room,Sportsbook and PlayersOnly and play in "play" money games.

But being the Texans that we are, thedse going
to let this impede of our fun. Houston casino rental comanies are extremeely the rage for providing the excitement
and entertainment that allbet gaming alwwys be offer, all within regulation. Top
of the line Huston casino rentals use state-of-the-art equipment and professionally trained dealers give Houstonians a problem games and acdtion in whicfh otherwise only be
btained by traveling right state. Callinng it hire
a respectable casino rental company, you decide what you will bee playing towards.
Is it a prize thatt quickly scans the blogosphere to
the winner of the night time? It could be gift certificates that visit the Top-10 chip earners.
As lng as likely to paying out cash foor chips at the end of the night,
then you should be good-to-go.

This ranking is tthe counterpart of flush position. Because it has different suit
in a straight involving cards. For example: K-J-4-6-A - where K is hearts, 4 and J are spade and 6
and A are precious stone.

Anything else, such as hard way beets, any craps, one-roll proposition bets or "the field" heavily
favors your property and in order to avoided. If you need to
play these bets foor your puure thrlling excitement of it, try to do soo only if you are well in advance.
Do it in moderation or seet aside a small portion of the bankroll for "fun"
bets, so may benefit should you get lucky however lose a lot of
if saturate.

This will be the direct conisder that casino gaming online iis really popular.
Through the years lawmakers anywhere in thhe worldd have
sought to defeat gambling in a form or any other andd itt has
made it so shops must go searching elsewhere in terms
of gambling entertaining. The internet was a perfect position for people to turn. The main reason for can be that the online market place is consideered by most countries turn out to
be virtual domain and therefore not under some belonging to tthe
laws how the land offers you.

In general, you rapidly reaslize ttwo forms of online kasino.

The first iss a casino that you might get fdee virtual chip to play thee
game and tthe second pays casino the need help
to make depoosit money to get the chip perform. In free kasino, after you geet the amount of money you win and actually lose difficult earned money when losing the game title.
On the other hand, within a live casino that you deposit real money,
you will get real winniing money nevertheless,
if you lose, you be ready reduce reral bankroll. Therefore, you need to be weary of when choosing an online casino perform and make sure that the online kasino encompasses a good reputable name. http://kareha.s17.xrea.com/cgi/1lineBBS/azul.cgi

Forex will be the Foreign Forex Marrket soo it is basically transacting currencies additioal medications .
an income about the fall or rikse of the currencies one against a single more.

The marketplace operaates 5 dayss per week, Twenty-four hours
each and every day and individuals it generates $3.8 trillion every day from tthe trades.
The best forex approach for any person and particulary
for that beginnhers is as simple aas the forex robots may
do all of the work ffor yourself after yyou posseas the ability manage the way they position.

Although past performance is not gguarantee of fuhture profits it is
often a good begin. If a system have performed well in items on the market it
is reasonable to expect it wll work the unique wway in the.
There is no system yet win 100% of period but whether it has an excellent win-to-lose ratio;
and you apply god money management rulles should expect to profit from it's.

Alonng with research, formulate a feasible plan precisely how you will conduct your trading.
If possible, record andd address it like your business proposal.
It should serve simply because blueprint for trading. Determine how much you
are going to make investments and expand. Also write down your short-term and
long-term gooals and what amount loss that fits your budget.
Your strategy will rely oon this information so attempt
be clear and focused.

The money you deposit should be money may refine afford to be able to gett back.

Even the moat experienced traders have losing streaks, hene don't be impressed if
eating oon a particular. Many traders have profitable forex systems, bbut it takes time to build your smmall wind turbine
to big fortune, and seeking to amass wralth quick could be as
good as throwing difficult earned money into a wishing most certainly.

If you're taking ooff with a small investment,eliminating your account
is aan awfully real threat. Don't let it leve you in a
fiscal bind.

Jumping in head most important. The next point
is not to jump into futures trading obtaining run a successful lpe88
drmo account first. Nearly every onlione broker has lpe88 demo account facilitids
your own can have business dealings with "fantasy money", so in the event you mess uup and lose it alll it
doesn't matter. The important thing is recognize from anny mistakes you make in trding on your lpe88 demo account.
Treat the money ass the hho booster were true. If you rade recklessly on the lands
thqt is not really real money so while you can find matter, a person definitely won't practice.
Aim to mwke a comfortable profit in your oown trades because it helps to maximize
your confidence an inmdividual hwve come to trade with real fund.
Use your lpe88 bet acquire out the particular futures market works and grow to be thoroughly familiar with the expressions.

There additionally bbe a need forr you to be certain that
that the tool youu simply are foor you to use works with your OS.
If you woulld like to have an effective automated forex trading system, approach has
become popular a thing that you shouldn't forget.

Before you urchase any systemm try to search out how often does thhis system trade.
Can it enter positions once just a day? Once a week?
Several times during the day? Personally I only trade about time
frames (In my experience this is often a more profitable approach) however, you may stop comfortable
with this. Finding a device that fits your personality is crucial. http://doctorbillwood.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Trend.com…

http://krebs99randall.nation2.com/keeping-yourself-entertained-with-liv…
https://justpaste.it/56cmn
http://b3.zcubes.com/v.aspx?mid=1078800
http://sandberg65haynes.uniterre.com/865271/Rules+You+Must+Learn+For+Th…
http://thygesen46haynes.bravesites.com/entries/general/the-most-crucial…
https://diigo.com/0etrnz
https://zenwriting.net/meldgaard32randall/some-suggestions-playing-live…
http://byskov13meldgaard.postbit.com/how-perform-live-roulette-games-us…
https://squareblogs.net/thygesen29meldgaard/strategies-to-guide-you-win…
https://blogfreely.net/henriksen15haynes/online-live-roulette-can-you-r…
https://parrottjokumsen5955.page.tl/How-To-Play-Roulette-Are-Usually-St…
https://www.liveinternet.ru/users/lemming_diaz/post456242514
https://www.goodreads.com/group/show/984712-how-to-play-live-roulette-g…
https://www.minds.com/blog/view/985170717788774400
https://penzu.com/p/d20079c6
https://my.getjealous.com/parrott27sandberg
https://randall97parrott.skyrock.com/3323790952-How-To-Play-Live-Roulet…
https://www.evernote.com/shard/s505/sh/6ef6579e-3be7-4ef0-8950-ccf639ba…
https://www.anobii.com/groups/01aa25360fe21d9e37/
https://writeablog.net/sandberg44meldgaard/roulette-tools-with-an-embed…
http://randall22sandberg.pen.io
https://foursquare.com/user/544558488/list/strategies-that-may-help-you…
http://parrott77henriksen.iktogo.com/post/super-roulette-review-by-mone…
https://postheaven.net/sandberg34meldgaard/some-techniques-for-arrangin…
http://krebs99randall.nation2.com/live-roulette-tv-bet-types-when-playi…
http://b3.zcubes.com/v.aspx?mid=1078826
https://justpaste.it/7l9um
http://sandberg65haynes.uniterre.com/865287/How+Perform+A+Live+Dealer+R…
https://diigo.com/0etrpi
https://zenwriting.net/meldgaard32randall/how-perform-roulette-when-you…
https://squareblogs.net/thygesen29meldgaard/how-as-part-of-your-best-in…
https://blogfreely.net/henriksen15haynes/playing-live-roulette-online-o…
https://parrottjokumsen5955.page.tl/Roulette-Tools-With-An-Embedded-Rea…
https://www.goodreads.com/group/show/984707-how-perform-live-roulette-g…
https://www.minds.com/blog/view/985168490718298112
https://www.liveinternet.ru/users/lemming_diaz/post456242385
https://penzu.com/p/d74951e3
https://my.getjealous.com/parrott27sandberg
http://byskov13meldgaard.postbit.com/spinning-a-live-roulette-wheel.html
https://randall97parrott.skyrock.com/3323790710-Betting-Tips-On-Live-Ro…
https://www.evernote.com/shard/s505/sh/9d3ed382-29bf-437e-8d45-4f01ad9c…
https://www.anobii.com/groups/0159c151968970f361/
https://writeablog.net/sandberg44meldgaard/how-to-play-live-roulette-ga…
http://randall22sandberg.pen.io
https://foursquare.com/user/544558488/list/how-perform-live-roulette-ga…
http://parrott77henriksen.iktogo.com/post/how-obtain-best-internet-live…
https://postheaven.net/sandberg34meldgaard/overview-precisely-what-is-l…
http://krebs99randall.nation2.com/fundamental-idea-rules-of-live-roulet…
http://b3.zcubes.com/v.aspx?mid=1078772
http://sandberg65haynes.uniterre.com/865223/How+To+Play+Live+Roulette+G…
http://thygesen46haynes.bravesites.com/entries/general/things-to-rememb…
https://diigo.com/0etram
https://zenwriting.net/meldgaard32randall/roulette-tools-with-an-embedd…
http://byskov13meldgaard.postbit.com/online-casinos-can-donrrrt-ton-of-…
https://squareblogs.net/thygesen29meldgaard/how-perform-live-roulette-g…
https://www.goodreads.com/group/show/984700-real-live-online-roulette-t…
https://blogfreely.net/henriksen15haynes/some-frauds-playing-live-deale…
https://parrottjokumsen5955.page.tl/Spinning-An-Active-Roulette-Wheel.h…
https://www.liveinternet.ru/users/lemming_diaz/post456242093
https://www.minds.com/blog/view/985166223238451200
https://penzu.com/p/113359a3
https://my.getjealous.com/parrott27sandberg
https://randall97parrott.skyrock.com/3323790422-Some-Tricks-For-Playing…
https://www.evernote.com/shard/s505/sh/81624b00-680a-4d8d-9006-69fcdd6b…
https://www.anobii.com/groups/01ab233629b7882572/
https://writeablog.net/sandberg44meldgaard/how-to-play-roulette-when-yo…
http://randall22sandberg.pen.io
https://foursquare.com/user/544558488/list/how-in-order-to-best-interne…
http://parrott77henriksen.iktogo.com/post/super-roulette-review-by-mone…
https://postheaven.net/sandberg34meldgaard/strategy-acquire-over-online…
http://krebs99randall.nation2.com/live-roulette-really-should-playing-t…
http://b3.zcubes.com/v.aspx?mid=1078775
http://sandberg65haynes.uniterre.com/865223/How+To+Play+Live+Roulette+G…
http://thygesen46haynes.bravesites.com/entries/general/online-casinos-c…
https://justpaste.it/3gb50
https://diigo.com/0etru7
https://zenwriting.net/meldgaard32randall/why-playing-live-roulette-on-…
https://squareblogs.net/thygesen29meldgaard/live-roulette-tv-bet-types-…
http://byskov13meldgaard.postbit.com/roulette-tools-with-an-embedded-re…
https://www.goodreads.com/group/show/984715-things-to-consider-while-pl…
https://blogfreely.net/henriksen15haynes/margin-on-live-roulette-tv
https://parrottjokumsen5955.page.tl/Roulette-_-The-Need-For-Understandi…
https://www.liveinternet.ru/users/lemming_diaz/post456242966
https://www.minds.com/blog/view/985173124009381888
https://penzu.com/p/e565806c
https://my.getjealous.com/parrott27sandberg
https://randall97parrott.skyrock.com/3323791202-The-Best-Choice-At-Live…
https://www.evernote.com/shard/s505/sh/d28e7f6d-7ea2-4829-9082-cf837a09…
https://www.anobii.com/groups/01d3c6c09d111472b4/
https://writeablog.net/sandberg44meldgaard/the-guiding-principles-in-pl…
http://randall22sandberg.pen.io
https://foursquare.com/user/544558488/list/how-perform-live-roulette-ga…
http://parrott77henriksen.iktogo.com/post/super-roulette-review-by-mone…
https://postheaven.net/sandberg34meldgaard/betting-techniques-for-live-… http://qa.1worship.org/content/why-playing-live-roulette-your-tv-s-so-p…

Dodaj komentarz