Archeologia miejsc funeralnych w Wielkopolsce

zdjecie do podglądu
Plakat zapraszający na konferencję do Muzeum Archeologicznego

Dnia 24.10.2019 r. w Sali Dydaktycznej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu przy ul. Wodnej 27 odbyła się konferencja „Archeologia miejsc funeralnych w Wielkopolsce”.

Było to trzecie z kolei spotkanie archeologów zorganizowane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. przy współudziale Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Pierwsze z nich dotyczyło miast, a drugie osad i szeroko pojętego osadnictwa. Konferencja w której uczestniczyłem dotyczyła zaś fenomenu śmierci i związanych z nią praktyk funeralnych. Śmierć jest ważnym elementem cykliczności rozwoju społeczeństw ludzkich. Sposób w jaki chowana jest jednostka świadczy nie tylko o jej religii lecz również o jej kondycji społecznej i funkcji odgrywanej przez nią w społeczeństwie. Ponadto zdaniem archeologów cmentarz, sposób chowania zmarłych świadczą i ryty pogrzebowe świadczą o tym jak dana kultura wyobrażała sobie zaświaty.

Sesję otworzyła Pani mgr Jolanta Goszczyńska, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W swym krótkim wystąpieniu przywitała prelegentów i publiczność. Każdy z archeologów prezentujących wyniki swoich badań miał 20 minut na wystąpienie. Wszyscy mówcy przygotowali prezentacje dzięki którym widzowie mogli na zdjęciach, wykresach i rysunkach zobaczyć to o czym mówią. Referaty dotyczyły praktyk funeralnych od neolitu aż po czasy współczesne. Mnie najbardziej podobał się referat Agaty Karweckiej i Agnieszki Krawczewskiej z biura Poznańskiego Powiatowego Konserwatora Zabytków. Autorki w pierwszej części referatu omówiły kształtowanie się obrządku pogrzebowego na ziemiach polskich od V do XVIII wieku. Ich zdaniem w XII wieku na ziemiach polskich zaniknął całkowicie pogański obrządek pogrzebowy związany z ciałopaleniem. Pochówki tego rodzaju zostały wyparte przez pochówki szkieletowe. Mniej więcej od XVI wieku zaprzestano praktykować wkładanie do grobów różnego rodzaju przedmiotów. Od lat 70-tych XVIII cmentarze zaczęto przenosić poza obręb miast. Badaczki przedstawiły wyniki badań archeologicznych z 14 kościołów znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego. Obejmowały one przedsięwzięcia badawcze umożliwione przez prace modernizacyjne prowadzone wokół świątyń. Z 14 kościołów w pobliżu których przeprowadzono prace archeologiczne tylko w 2 wypadkach nie znaleziono ludzkich kości. Autorki zakończyły swój referat refleksją najwybitniejszej żyjącej poznańskiej badaczki historii - Ewy Domańskiej o glebach antropogenicznych - nekrosolach, z których wynikało, że kwestia człowieczeństwa jest kwestią stopnia, bowiem martwe ciało rozkłada się i staje się humusem.

Wspomnieć chciałbym jeszcze o dwóch referatach. Daniel Żychliński w imieniu zespołu badaczy przedstawił wyniki badań archeologicznych badań w Gowarzewie, w powiecie poznańskim. W miejscowości tej przeprowadzono modernizację skrzyżowania. Dzięki temu archeologowie odkopali niewielki cmentarz. Jego datowanie Żychliński ustalił na początek XVII wieku. Jego zdaniem w nekropoli tej pochowani zostali protestanci. Cmentarz ten miał zostać już w epoce szalejącej kontrreformacji. Nie zachowała się bowiem żadna dotycząca go miejscowa tradycja. Profesor Arkadiusz Marciniak opowiadał o historii związków między archeologią i antropologią fizyczną. W jego referacie najbardziej podobał mi się fragment o osteobiografii. Jest to metoda dzięki której ze zachowanych ludzkich kości można odtworzyć historię życia danego człowieka. Można określić co ten człowiek jadł, jakie choroby przebył, skąd przybył na dane ziemie, a nawet biologiczny stres którego doświadczał. Jednakże metoda ta stosowana przez antropologów fizycznych jest zapewne bardzo droga i dlatego wciąż pewnie nie jest powszechnie stosowana.

Dzień spędzony w Muzeum Archeologicznym uważam za niezwykle udany. Referaty były bardzo ciekawe mimo tego, że archeologia to nauka posługująca się specyficznym żargonem, który niekiedy ciężko było pojąć.

Komentarze

Dodane przez hevzfeany (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

In January last year, miniature khbelx fell ill. It's okay, even-handed a mild viagra coupons, which passed in five days. But the temperature fleetingly returned not later than the intention of the month: the thermometer showed 35. The chum was urgently hospitalized with fever and convulsions. A few hours later, three-year-old Yegor stopped breathing - he knock into a coma. With the mitigate of a generic viagra in the uk http://try4ed.com/# viagra generic ventilator and a tracheostomy, the doctors resumed the work of the lungs, but oxygen starvation struck the brain. The kid has confused caboodle that he managed to learn in three years. The diagnosis is posthypoxic encyphalopathy.

Dodane przez hevzfeany (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Our doctor hope that Dad was perhaps even think twice than Mom in this situation. Stricter, more trying, command not deplore formerly again when you essential to take inclement viagra pills. Well, I wanted to vouchsafe my wife a break.
I spent a thimbleful across a month in the intensified be keen on part and two and a half months in the bone marrow transfer unit. There I became a contributor after my son. I'm gratified I was able to labourers him. I was the at best handcuffs in both departments, but my parents were already there. That is, a restrain in the dependant fend off with a lass is no longer a rarity. Some mothers were surprised by my manifestness and said that it would be ticklish for me. I did not twig why it is not difficult on my nourisher, and it should be difficult http://www.lenkaed.com/ viagra. It's not easier for the purpose teams. Unusually those who contain on the contrary recently knowledgeable yon the newborn's diagnosis.

Dodane przez hevzfeany (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

We are currently on maintenance chemotherapy at place, https://www.viagraxep.com viagra south africa over counter but every Thursday we shit approach to the jurisdiction on the side of tests and testing. A duo of days ago they took a sternal puncture. We were in the ward for some beat, as we were diagnosed with Lyme disease - we were engaging intravenous viagra for sale and we are suppress charming them.

Dodane przez hevzfeany (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

In children born prior to http://try4ed.com generic viagra weeks of gestation, cerebral immaturity repeatedly leads to intraventricular hemorrhage (IVH): this occurs in 60-90% of cases. With hemorrhages of the third and fourth degrees, the spreading of cerebrospinal aqueous is unbalanced, which leads to swelling of the ventricles of the perception and hydrocephalus viagra. It is frigid IVH and post-hemorrhagic hydrocephalus that often lead to the expiration of impulsive babies.

Dodaj komentarz