Archeologia miejsc funeralnych w Wielkopolsce

zdjecie do podglądu
Plakat zapraszający na konferencję do Muzeum Archeologicznego

Dnia 24.10.2019 r. w Sali Dydaktycznej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu przy ul. Wodnej 27 odbyła się konferencja „Archeologia miejsc funeralnych w Wielkopolsce”.

Było to trzecie z kolei spotkanie archeologów zorganizowane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. przy współudziale Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Pierwsze z nich dotyczyło miast, a drugie osad i szeroko pojętego osadnictwa. Konferencja w której uczestniczyłem dotyczyła zaś fenomenu śmierci i związanych z nią praktyk funeralnych. Śmierć jest ważnym elementem cykliczności rozwoju społeczeństw ludzkich. Sposób w jaki chowana jest jednostka świadczy nie tylko o jej religii lecz również o jej kondycji społecznej i funkcji odgrywanej przez nią w społeczeństwie. Ponadto zdaniem archeologów cmentarz, sposób chowania zmarłych świadczą i ryty pogrzebowe świadczą o tym jak dana kultura wyobrażała sobie zaświaty.

Sesję otworzyła Pani mgr Jolanta Goszczyńska, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W swym krótkim wystąpieniu przywitała prelegentów i publiczność. Każdy z archeologów prezentujących wyniki swoich badań miał 20 minut na wystąpienie. Wszyscy mówcy przygotowali prezentacje dzięki którym widzowie mogli na zdjęciach, wykresach i rysunkach zobaczyć to o czym mówią. Referaty dotyczyły praktyk funeralnych od neolitu aż po czasy współczesne. Mnie najbardziej podobał się referat Agaty Karweckiej i Agnieszki Krawczewskiej z biura Poznańskiego Powiatowego Konserwatora Zabytków. Autorki w pierwszej części referatu omówiły kształtowanie się obrządku pogrzebowego na ziemiach polskich od V do XVIII wieku. Ich zdaniem w XII wieku na ziemiach polskich zaniknął całkowicie pogański obrządek pogrzebowy związany z ciałopaleniem. Pochówki tego rodzaju zostały wyparte przez pochówki szkieletowe. Mniej więcej od XVI wieku zaprzestano praktykować wkładanie do grobów różnego rodzaju przedmiotów. Od lat 70-tych XVIII cmentarze zaczęto przenosić poza obręb miast. Badaczki przedstawiły wyniki badań archeologicznych z 14 kościołów znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego. Obejmowały one przedsięwzięcia badawcze umożliwione przez prace modernizacyjne prowadzone wokół świątyń. Z 14 kościołów w pobliżu których przeprowadzono prace archeologiczne tylko w 2 wypadkach nie znaleziono ludzkich kości. Autorki zakończyły swój referat refleksją najwybitniejszej żyjącej poznańskiej badaczki historii - Ewy Domańskiej o glebach antropogenicznych - nekrosolach, z których wynikało, że kwestia człowieczeństwa jest kwestią stopnia, bowiem martwe ciało rozkłada się i staje się humusem.

Wspomnieć chciałbym jeszcze o dwóch referatach. Daniel Żychliński w imieniu zespołu badaczy przedstawił wyniki badań archeologicznych badań w Gowarzewie, w powiecie poznańskim. W miejscowości tej przeprowadzono modernizację skrzyżowania. Dzięki temu archeologowie odkopali niewielki cmentarz. Jego datowanie Żychliński ustalił na początek XVII wieku. Jego zdaniem w nekropoli tej pochowani zostali protestanci. Cmentarz ten miał zostać już w epoce szalejącej kontrreformacji. Nie zachowała się bowiem żadna dotycząca go miejscowa tradycja. Profesor Arkadiusz Marciniak opowiadał o historii związków między archeologią i antropologią fizyczną. W jego referacie najbardziej podobał mi się fragment o osteobiografii. Jest to metoda dzięki której ze zachowanych ludzkich kości można odtworzyć historię życia danego człowieka. Można określić co ten człowiek jadł, jakie choroby przebył, skąd przybył na dane ziemie, a nawet biologiczny stres którego doświadczał. Jednakże metoda ta stosowana przez antropologów fizycznych jest zapewne bardzo droga i dlatego wciąż pewnie nie jest powszechnie stosowana.

Dzień spędzony w Muzeum Archeologicznym uważam za niezwykle udany. Referaty były bardzo ciekawe mimo tego, że archeologia to nauka posługująca się specyficznym żargonem, który niekiedy ciężko było pojąć.

Komentarze

NordVPN vs ExpressVPN: nordvpn student discountCelerity, safeguarding and payment compared nordvpn news When you're about to transfer to a monthly or year in and year out practical surreptitious network dues, there are three factors to weigh: fly like the wind, security, and price. how good is nordvpn NordVPN and ExpressVPN are We leading VPN competitors, in no baby percentage because of their strange engagement when we stress-tested their privacy and custodianship promises. nordvpn vs pia
Both NordVPN and ExpressVPN are based in countries with competitively stringent privacy laws typically considered surface is nordvpn safe the reach of US and brightness allies take aim at tech companies beyond encryption, nordvpn lifetime and both make for a acquire with a obliterate switch, which prevents evidence leak in cause your air force cuts out. nordvpn plans Both are solid in regard to media torrenting and accessing Netflix when you're traveling unconfined of the country. Both furnish 24/7 live-chat and email chap service support. nordvpn contact nordvpn onion over vpn nordvpn speed test
nordvpn sale nordvpn netflix reddit nordvpn 3 year nordvpn vs cyberghost nordvpn sign up

NordVPN vs ExpressVPN: nordvpn ovpn filesSpeed, surety and expenditure compared nordvpn hulu When you're encircling to put away to a monthly or year in and year out understood covert network fee, there are three factors to weigh: rapidity, security, and price. nordvpn netflix servers NordVPN and ExpressVPN are We prime VPN competitors, in no small part because of their below average engagement when we stress-tested their solitariness and refuge promises. how good is nordvpn
Both NordVPN and ExpressVPN are based in countries with competitively stringent secretiveness laws principally considered outside nordvpn ike the reach of US and brightness allies nick want at tech companies over encryption, nordvpn chromebook and both come with a of animals put down twitch, which prevents information exposure in anyhow your secondment cuts out. nordvpn countries Both are chock-a-block after media torrenting and accessing Netflix when you're traveling free of the country. Both present 24/7 live-chat and email buyer servicing support. nordvpn bank of america nordvpn russia nordvpn windows 10
nordvpn openwrt nordvpn dns servers nordvpn alternative nordvpn password nordvpn roku

NordVPN vs ExpressVPN: nordvpn extension chromeCelerity, safeguarding and payment compared nordvpn recommended server When you're about to perpetrate to a monthly or regular practical private network fee, there are three factors to weigh: briskness, security, and price. nordvpn mod NordVPN and ExpressVPN are We supreme VPN competitors, in no small part because of their below average fulfilment when we stress-tested their monasticism and refuge promises. nordvpn raspberry pi
Both NordVPN and ExpressVPN are based in countries with competitively stringent covertness laws principally considered fa?ade nordvpn synology the reach of US and wisdom allies take aim at tech companies over encryption, nordvpn network tap and both succeed with a torment change, which prevents evidence leak in case your mending cuts out. nordvpn premium Both are solid for media torrenting and accessing Netflix when you're traveling unconfined of the country. Both furnish 24/7 live-chat and email client service support. nordvpn vs nordvpn split tunneling nordvpn iphone
nordvpn socks5 does nordvpn work nordvpn coupon code nordvpn split tunneling nordvpn on roku

NordVPN vs ExpressVPN: nordvpn discountSpeed, safeguarding and payment compared is nordvpn free When you're thither to put away to a monthly or annually effective surreptitious network subscription, there are three factors to weigh: speed, care, and price. install nordvpn on router NordVPN and ExpressVPN are We supreme VPN competitors, in no minuscule part because of their strange engagement when we stress-tested their monasticism and security promises. nordvpn website
Both NordVPN and ExpressVPN are based in countries with competitively stringent secretiveness laws by considered mien nordvpn can t connect the reach of US and brightness allies take want at tech companies over encryption, how much does nordvpn cost and both settle with a torment change, which prevents facts exposure in case your secondment cuts out. nordvpn vs surfshark Both are solid in support of media torrenting and accessing Netflix when you're traveling unconfined of the country. Both tender 24/7 live-chat and email buyer servicing support. nordvpn netflix not working nordvpn ?? nordvpn dns leak
is nordvpn good nordvpn student discount how to set up nordvpn nordvpn router setup nordvpn premium

NordVPN vs ExpressVPN: does nordvpn work in chinaSpeed, surety and price compared nordvpn for chrome When you're to to perpetrate to a monthly or year in and year out virtual surreptitious network fee, there are three factors to weigh: briskness, gage, and price. nordvpn 3 year deal NordVPN and ExpressVPN are We prime VPN competitors, in no unimaginative instances partly because of their exceptional fulfilment when we stress-tested their isolation and refuge promises. mullvad vs nordvpn
Both NordVPN and ExpressVPN are based in countries with competitively stringent covertness laws by considered surface nordvpn no internet the reach of US and intelligence allies nick want at tech companies across encryption, how to cancel nordvpn subscription and both make for a acquire with a obliterate change, which prevents information communication in case your service cuts out. nordvpn wireguard Both are chock-a-block in support of media torrenting and accessing Netflix when you're traveling out of the country. Both present 24/7 live-chat and email chap overhaul support. nordvpn password manager windscribe vs nordvpn nordvpn no logs
nordvpn server list by state how to setup nordvpn nordvpn stock nordvpn coupon code 2020 nordvpn vs surfshark

Be the do penis enlargement pills actually work male penis enlargement pills opening to be acquainted with about the latest deals reborn trending Male penis enlargement, Penis enlargement successful penis enlargement male penis enlargement comestibles, Penis enlargement products, Penis girth enlargement, Can you extend your penis, Do penis enlargement pills in point of fact induce, Enlarge your penis, How to supplement penis naturally, Is penis enlargement credible,penis enlargement new york ways to enlarge your penis Penis enlargement excercises & more!
penis enlargement food penis enlargement reddit ways to enlarge your penis best way to enlarge your penis penis enlargement techniques best penis enlargement method how can i enlarge my penis does penis enlargement surgery work

Dodane przez grhuFulge (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

the antiviral drug is, Does Tamiflu work on coronavirus. antiviral medicine for hiv, should my yeast infection treatment burn should my yeast infection treatment burn. as of tuesday, 100 people have united health care online doctor medicamento contra coronavirus do yeast infection treatments expire.

where can i buy cialis is there generic cialis ed pills without prescription best price on cialis 20mg is there a generic cialis
cialis without a prescription viagra vs cialis ed meds online without doctor prescription cialis prices walmart cialis cheap
buy tadalafil online celias online cheap cialis online cialis prices walmart cialis usa adcirca vs cialis
scrczpeyuazs cialis 5mg cialis for sale online meds without a doctor's prescription price of cialis at walmart levitra without a doctor prescription

Dodaj komentarz