Dane Kontaktowe

Adres

Centrum Usług I Doradztwa
Ul. Mielżyńskiego 27/29
61-725 Poznań
Wskazówki dojazdu

Numer telefonu

665 640 140 cud@natak.pl

Centrum Usług i Doradztwa

W Poznaniu żyje ok. 2500 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Co piąta korzysta z usług świadczonych przez ośrodki wsparcia rehabilitacji ulokowane na terenie Miasta Poznania – ta grupa oraz ich opiekunowie faktyczni – to adresaci naszego projektu.

Centrum Usług i Doradztwa - jest miejscem, do którego osoby z niepełnosprawnością intelektualną i jej opiekunowie faktyczni powinni kierować się, gdy potrzebują wsparcia. Centrum oferuje pomoc prawną, psychologiczną i czas naszych asystentów. Oni wraz z opiekunami są po to, by osoby stale opiekujące się, miały chwilę dla siebie. Ważnym elementem projektu są także mieszkania wspomagane.

Zapraszamy do CUDu! Spotkajmy się - porozmawiamy i ustalimy zakres pomocy, jaką możemy udzielić. Wszystkie działania w ramach projektu są bezpłatne.

Nasz zespół

  • Specjalista ds koordynacji usług

    Grzegorz Przymus

    Grzesiek pomaganie ma we krwi. Pasjonat fotografii, zaczytany we współczesnej literaturze amerykańskiej i fan teorii fantastyczno-naukowych Stanisława Lema.  Od „zawsze” aktywny amator grający w halową piłkę nożną, zakochany w filmografii Tarantino. Muzycznie zasłuchany w  alternatywnej odmianie rocka.