Dobro-Branie

zdjecie do podglądu
Grafika promująca kiermasz zatytułowany „Dobro-Branie”

25 września w godzinach od 12.00 do 18.00 Pracownia Ekonomii Społecznej „Ładne Rzeczy” zaprasza na dziedziniec Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 na wyjątkowy kiermasz społeczny zatytułowany „Dobro-Branie”.

 

W trakcie wydarzenia będzie można kupić między innymi: torby, zabawki dla dzieci, naturalne mydła, świeczniki, ceramikę i wiele innych pięknych u użytecznych przedmiotów. Osoby odwiedzające kiermasz zapoznają się z usługami jakie dla Poznaniaków świadczą spółdzielnie socjalne, spółki non profit, organizacje pozarządowe i warsztaty terapii zajęciowej. Całkowity dochód ze sprzedaży wystawionych na kiermaszu produktów przeznaczony zostanie na rozwój i wsparcie podopiecznych wystawców.
Kiermasz odbędzie się z uwzględnieniem zasad obowiązującego reżimu sanitarnego.

Wystawcy:
- Spółdzielnia socjalna Art Zagroda – organizacja działająca na rzecz adaptacji osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem.
- Fundacja Igi Art – instytucja pomagająca rodzicom samotnie wychowującym dzieci.
- Spółdzielnia Socjalna FURIA - organizacja zatrudniająca i tworząca miejsca pracy dla osób z ASD.
- Klunkry Wielkopolskie - marka zrzeszająca firmy i organizacje zatrudniające osoby z niepełnosprawnościami.
- Fundacja ORCHidea – organizacja pozarządowa pracująca z osobami dotkniętymi chorobami neurologicznymi.
- Spółdzielnia Socjalna Feniks - podmiot ekonomii społecznej zapewniający usługi opiekuńcze i kompleksowe rozwiązania w obszarze wsparcia polegającym na opiece domowej.
- Fundacja Dzieciaki i Zwierzaki – organizacja oferująca rehabilitację i zajęcia terapeutyczne dla dzieci.
- Fundacja Centrum Inicjatyw Naturalnych – organizacja pozarządowa prowadząca działalność ekologiczną
- Warsztat Terapii Zajęciowej „Koniczynka”. Instytucja realizująca zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym i epilepsją.
- Warsztat Terapii Zajęciowej „Przylesie” - placówka prowadzona przez Stowarzyszenie Na Tak. „Przylesie” działa na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną motywując je do stanowienia o sobie i dążenia do samorealizacji.
- Spółka non profit Es line - instytucja zatrudniająca osoby z niepełnosprawnościami i absolwentów centrum integracji społecznej.
- Taka Mydlarnia - działa przy prowadzonym przez Stowarzyszenie Na Tak Warsztacie Terapii Zajęciowej „Krzemień”. Tak Mydlarnia zatrudnia osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
- Zakład Aktywności Zawodowej w Pile – instytucja prowadząca rehabilitację społeczną i zawodową dla osób ze znaczną i umiarkowaną niepełnosprawnością.
- Manufaktura Dobrych Usług spółka non profit - instytucja oferująca pracę osobom mającym problem z odnalezieniem się na rynku pracy i posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.
- Centrum Kreatywnej Inspiracji spółka non profit – Centrum podejmujące działania na rzecz osób z dysfunkcją wzroku i niewidomych.
- Warsztat Terapii Zajęciowej "Ognik” - instytucja działająca na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób niewidomych i słabowidzących, a także osób niepełnosprawnych intelektualnie.
- Stowarzyszenie “Pogotowie Społeczne” - organizacja pozarządowa wspierająca osoby wychodzące z bezdomności.
- Fundacja Tyflologika – organizacja pozarządowa pomagająca osobom niewidomym i niedowidzącym.
- Warsztat Terapii Zajęciowej “Krzemień” - instytucja prowadzona przez Stowarzyszenie Na Tak pomagająca osobom dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną.
- Warsztat Terapii Zajęciowej “Pomoc Maltańska” - placówka wspomagająca osoby niepełnosprawne w procesie rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Redakcja realizuje zadnie Portal PION.PL - działalność na rzecz dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami i rozwoju redakcji, finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Edycja 2020.

 

Komentarze

Dodaj komentarz