Pomoc dla studentów z niepełnosprawnościami

zdjecie do podglądu
Anna Rutz, Pełnomocniczka Rektora Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu

Z Anną Rutz, Pełnomocniczką Rektora Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu rozmawia Tomasz Wojczak.

Pochodzi Pani z niewielkiej kaszubskiej miejscowości. Jak trudno się było Pani zaadaptować do życia w Poznaniu?

Pochodzę ze miejscowości, która liczy raptem około trzech tysięcy mieszkańców. Jestem jednak urodzonym mieszczuchem. Bardzo szybko zaadaptowałam się do życia w dużym mieście. Lubię energię dużych miast – nawet, gdy podczas urlopu odwiedzam rodzinną miejscowość, to przebywając w niej od razu wymyślam sobie wycieczki do miast, na przykład do Gdańska. Gdańsk i Poznań to moje ukochane miasta. Przeprowadzenie się do akademika z rodzinnego domu, gdzie mama gotowała obiady, tata pomagał sprzątać i gdzie obowiązków było znacznie mniej, okazało się na początku wyzwaniem. Musiałam nauczyć się samoorganizacji, by sobie sama coś ugotować na obiad, wyprać ubrania, zrobić zakupy i znaleźć czas na naukę. Na początku wiązało się to z pewnym szokiem, lecz stosunkowo szybko temu podołałam.

Studiowała Pani germanistykę. Jak wspomina Pani studia?

Bardzo mile. Uważam, że wybierając filologię germańską, jako kierunek studiów dokonałam strzału w dziesiątkę. Również wybór Poznania jako miasta, w którym studiowałam, był jednym z najlepszych w moim życiu. Studia wiązały się często ze stresem i nieprzespanymi nocami, ale ponieważ bardzo lubię język niemiecki, w pewnym sensie były dla mnie też przyjemnością. Wykładowcy mnie nie oszczędzali i nie dawali mi żadnej taryfy ulgowej. I słusznie. Z wieloma z nauczycieli akademickich, u których studiowałam, do dziś mam kontakt za pośrednictwem mediów społecznościowych i miło mi słyszeć lub czytać, że część z nich jest dumna z tego, że jestem ich absolwentką.

Kiedy zaczęła Pani pracę jako Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami?

W roli Pełnomocniczki pracuje od 2016 r. Wcześniej pracowałam jako samodzielna referent do spraw osób z niepełnosprawnościami, podlegając ówczesnemu Pełnomocnikowi – Panu Romanowi Durdzie. Gdy Pan Durda przeszedł na emeryturę, jego stanowisko powierzono mi.

Czy mogłaby Pani przybliżyć Czytelnikom naszego Portalu, którzy nie studiują lub dopiero zamierzają rozpocząć studia na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza na czym polega Pani funkcja jako Pełnomocnika Rektora do spraw Osób z Niepełnosprawnościami?

Jako Pełnomocnik kieruję pracami Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Nasze Biuro zajmuje się na przykład zatrudnianiem tłumaczy języka migowego dla studentów Głuchych lub słabosłyszących. Możemy także zapewnić studentom wsparcie asystentów dydaktycznych, którzy pomagają studentom w dotarciu na uczelnię, w przemieszczaniu się między budynkami, w sporządzaniu notatek czy korzystaniu z biblioteki. Zadania naszego Biura koncentrują się na tym, by osoby o ograniczonej sprawności miały równe szanse w zdobywaniu wiedzy jak osoby bez niepełnosprawności. Służą temu na przykład znajdowane przez nas nowinki technologiczne. Jedną z nich jest usługa tworzenia napisów w czasie rzeczywistym dla osób z niepełnosprawnością słuchu. Zajmujemy się również zatrudnianiem asystentów-tłumaczy dla studentów z zespołem Aspergera lub w spektrum autyzmu. W naszym biurze pracują także psychologiczni konsultanci wspierający studentów w radzeniu sobie ze stresem, komunikacji z grupą studencką czy z prowadzącymi zajęcia, a także w tworzeniu indywidualnych strategii efektywnego uczenia się. Organizujemy także transport na zajęcia dydaktyczne dla osób z trudnościami w poruszaniu się, które ze względu na stan zdrowia nie mogą korzystać ze środków komunikacji publicznej. Zadań, które realizuje nasze Biuro jest naprawdę dużo.

Gdybym był studentem studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu o jak mógłbym się zwrócić do Waszego Biura o pomoc?

Na początku, po nawiązaniu przez Pana kontaktu z naszym Biurem zaprosilibyśmy Pana na rozmowę. Ponieważ żyjemy w czasach pandemii COVID-19, rozmowę przeprowadzilibyśmy w formie zdalnej za pomocą platformy Zoom lub – jeśli byłoby to konieczne – w naszym biurze z zachowaniem reżimu sanitarnego. W trakcie rozmowy zapytałabym Pana, jakie ma Pan potrzeby i z jakimi trudnościami się Pan mierzy. W zależności od zgłaszanych przez Pana trudności zaoferowalibyśmy Panu odpowiednie formy wsparcia. Dysponujemy bogatą ofertą wsparcia, o której wspominałam wcześniej. Na szczególną uwagę zasługuje rola asystenta tłumacza dla osób w spektrum autyzmu lub z zespołem Aspergera. Taki asystent-tłumacz pomaga w łatwiejszym odnalezieniu się w gąszczu formalności z jakim wiąże się studiowanie, zwłaszcza na początku roku akademickiego. Chodzi tu zwłaszcza o rejestrację na przedmioty, pierwsze kontakty z prowadzącymi zajęcia. W dalszej części roku akademickiego asystenci pomagają aktualizować wiedzę, wspólnie ze studentem omawiają, co należy przygotować na zaliczenie danego przedmiotu. Gdyby natomiast był Pan osobą z niepełnosprawnością ruchu, to mogłabym zaoferować transport na zajęcia na terenie miasta Poznania. Gdyby był pan osobą Głuchą lub niedosłyszącą mogłabym zaproponować na przykład zajęcia z lektoratu języka angielskiego, które odbywają się w znakomicie wyposażonej Multimedialnej Pracowni Nauki Języków Obcych. Studenci Głusi, tak jak wspomniałam, mogą ubiegać się o pomoc tłumaczy języka migowego i/lub asystenta oraz zmianę formy egzaminu z pisemnej na ustną (lub odwrotnie) oraz wydłużenie czasu trwania egzaminu. Jeżeli twierdziłby Pan, że ma pan problemy z samoorganizacją, to zaprosiłabym Pana na spotkanie z psychologicznym konsultantem procesu studiowania, który pomógłby panu wypracować metody służące skutecznemu zarządzaniu czasem. Mamy również wypożyczalnię sprzętu wspomagającego. Niedawno trafiły do niej MacBooki, z których chętnie korzystają osoby niewidome i słabowidzące, gdyż jak twierdzą, firma Apple jest liderem w przystosowywaniu swych produktów do ich potrzeb. Nasi specjaliści adaptują również materiały do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących.

Ile osób pracuje w Biurze i jakie są ich funkcje?

Mamy panią Dominikę, która jest nasza specjalistką do spraw projektów. Zajmuje się również zatrudnianiem asystentów dydaktycznych i opieką merytoryczną nad Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych „Ad Astra”. Pani Agnieszka jest starszą referentką do spraw osób z niepełnosprawnościami. W zakres jej obowiązków wchodzi zatrudnianie tłumaczy języka migowego, dbanie o to by materiały dydaktyczne były wyposażone w napisy dla osób Głuchych, koordynacja transportu specjalistycznego dla studentów o ograniczonej sprawności i współorganizacja konferencji. Organizacja szkoleń dla kadry akademickiej czy wyjazdowych dla studentów z niepełnosprawnościami należy też to obowiązków Pani Dominiki – są to duże projekty i obie Panie zajmują się tym wspólnie. Pan Szymon jest psychologicznym konsultantem do spraw procesu studiowania, który wspiera studentów doświadczających trudności w nauce ze względu na stres i problemy z samoorganizacją. Pani Agata jest logopedą, która wspiera studentów z zaburzeniami mowy. Pracują z nami także trzej specjaliści ds. adaptacji materiałów dydaktycznych dla studentów z niepełnosprawnością wzroku: Pan Henryk, Pan Bartosz oraz Pan Michał.

Została Pani wybrana jednogłośnie Przewodniczącą Komisji do spraw Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Na czym polega Pani funkcja?

Moja rola jako przewodniczącej polega na koordynacji prac tego gremium, reprezentowaniu go na zewnątrz w kontakcie z ministerstwem właściwym ds. szkolnictwa wyższego, czy z organizacjami pozarządowymi. W naszej komisji zasiada piętnastu ekspertów i ekspertek, którzy pochodzą z różnych stron Polski –z Lublina, Wrocławia, Katowic, Gdańska, Szczecina, Bydgoszczy, Krakowa, Warszawy i oczywiście z Poznania. Naszym pierwszym zadaniem będzie wypracowanie uwag do Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym odnoszących się do studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami i osób niepełnosprawnych chcących prowadzić działalność naukowo-badawczą. Kolejną sprawą będzie wzbudzanie świadomości wśród studentów bez niepełnosprawności, czy kadry akademickiej, że ludzie z bardzo różnymi niepełnosprawnościami podejmują studia i są naprawdę świetni w tym, co robią. A mogliby być w tym jeszcze lepsi, gdyby mieli zapewnione ku temu lepsze warunki. Ta poprawa warunków do studiowania to nie jest żadna łaska z naszej strony, lecz po prostu jeden z obowiązków uczelni.

Współorganizowała Pani Wielkopolskie Konwenty Regionalne do ogólnopolskiego Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Czy mogłaby Pani powiedzieć coś o tych wydarzeniach?

Tak. Dwa razy organizowałam te przedsięwzięcia. Była to inicjatywa na pograniczu uniwersytetu i NGO. Wspierali nas w tym Fundacja Aktywizacja, Fundacja Mili Ludzie, Fundacja Wózkowicze, Wielkopolskie Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i inne. Były to bardzo ciekawe wydarzenia podnoszące znaczenie praw osób z niepełnosprawnościami w regionie. Wypracowane podczas Konwentów propozycje postulatów środowiska osób z niepełnosprawnościami zostały przesłane do komitetu głównego Kongresu OzN do Warszawy. Obecnie nasze Biuro ze względu na ogrom innych zadań nie organizuje już Wielkopolskich Konwentów Regionalnych Osób z Niepełnosprawnościami. Zawsze jednak oferowaliśmy i oferujemy nadal organizacjom pozarządowym wsparcie logistyczne, polegające na przykład na udostępnieniu sal. Żałuję, że później zaprzestano organizować Konwenty w naszym regionie, chciałabym zachęcić wielkopolskie NGOsy do tej inicjatywy w nadchodzących latach.

Co Panią motywuje do działania?

Bardzo lubię swoją pracę, lubię pracować z ludźmi i wprowadzać zmiany, które mogą służyć innym ludziom i przy okazji sprawiać im dużo frajdy. Jest to moja największa motywacja.

Lubi Pani pomagać innym?

Szczerze? Nie uważam, że jest to pomoc innym, to raczej dbanie o podstawowe prawa człowieka. Lubię pokazywać, że świat może być dostępny dla wszystkich, bez względu na stopień sprawności oraz, że dostępność tę można przygotować w ciekawy i inspirujący sposób.

A jakie ma Pani marzenia – te prywatne i te związane z pracą?

Zacznę od tych prywatnych. Mam dwa hobby. Jednym z nich jest nurkowanie, które zaczęłam dokładnie w dniu swoich trzydziestych urodzin, drugim są podróże. Marzę o tym, by nurkować na Bali i w meksykańskich Cenotach. Marzy mi się również zwiedzenie krajów Azji Południowo-Wschodniej. Z marzeń tych na pół prywatnych, na pół służbowych myślę o zrobieniu kursu prawa jazdy i o kupnie samochodu, który mogłabym prowadzić swoją jedną ręką. Z marzeń służbowych chciałabym, aby nasze biuro stałą się jedną z najbardziej wyspecjalizowanych jednostek nie tylko w kraju, ale i w Europie, żebyśmy nigdy nie musieli „gasić pożarów” administracyjno-organizacyjnych. No i żeby nasi studenci czuli się zaopiekowani w 100%.

Życzę spełnienia marzeń i dziękuje za rozmowę.

Redakcja realizuje zadnie Portal PION.PL - działalność na rzecz dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami i rozwoju redakcji, finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Edycja 2020.

Komentarze

I needed to post you a very small remark to finally give thanks once again just for the precious pointers you've provided on this site. It's simply surprisingly generous of you to deliver openly just what a few people would've marketed for an ebook to earn some profit for their own end, especially seeing that you might have done it in case you decided. The things also worked like the easy way to fully grasp that the rest have a similar interest just like my very own to learn good deal more pertaining to this problem. I'm certain there are a lot more fun sessions ahead for many who browse through your blog.

Thank you for all of the efforts on this website. Kate enjoys conducting research and it is simple to grasp why. Almost all hear all regarding the powerful form you give advantageous strategies on your website and in addition welcome contribution from website visitors on that issue plus our princess is without a doubt studying a lot. Take pleasure in the rest of the year. You are always performing a remarkable job.

Thank you a lot for giving everyone remarkably nice opportunity to read critical reviews from this site. It's always so sweet and as well , jam-packed with fun for me and my office colleagues to search your site on the least three times weekly to learn the newest guides you have got. And of course, I am actually happy for the perfect tactics you give. Selected two areas in this article are definitely the most effective we've had.

I'm writing to make you know what a great encounter my friend's child obtained using your blog. She came to understand numerous issues, which include what it is like to have an awesome coaching character to let other people with ease gain knowledge of a variety of multifaceted things. You really exceeded readers' expectations. Thanks for delivering such great, dependable, edifying and as well as cool guidance on your topic to Evelyn.

Thanks for your own labor on this web page. Betty take interest in managing research and it is simple to grasp why. Many of us learn all relating to the dynamic way you make worthwhile guidance via this web blog and as well as improve contribution from people on that topic plus our daughter is starting to learn a great deal. Have fun with the rest of the new year. You have been doing a fabulous job.

I precisely wished to thank you very much once again. I'm not certain what I could possibly have taken care of without those basics shared by you on that theme. This was an absolute difficult scenario for me, nevertheless considering your professional tactic you treated the issue forced me to weep over joy. Now i'm grateful for the help and trust you recognize what a powerful job you happen to be putting in teaching many others with the aid of your blog. Most probably you've never met any of us.

My wife and i ended up being fulfilled that Michael managed to finish up his homework while using the precious recommendations he was given in your blog. It's not at all simplistic to simply find yourself freely giving solutions that other people may have been trying to sell. We realize we now have the website owner to thank for that. The entire illustrations you've made, the simple site navigation, the friendships your site help foster - it's all overwhelming, and it's really aiding our son in addition to us know that this theme is satisfying, and that is really serious. Thank you for all!

I wanted to make a quick word to thank you for those remarkable information you are placing on this site. My long internet lookup has at the end of the day been rewarded with reliable know-how to exchange with my family and friends. I would mention that we visitors actually are rather lucky to live in a wonderful place with many awesome professionals with insightful tips. I feel extremely happy to have used your webpage and look forward to plenty of more enjoyable times reading here. Thanks a lot once more for everything.

I precisely wanted to say thanks once more. I am not sure the things I might have sorted out without these solutions documented by you concerning such question. It truly was a frightful problem for me personally, but considering the expert tactic you treated it took me to jump for fulfillment. I'm just happier for the support and then expect you really know what a powerful job you have been undertaking training others by way of your webblog. Probably you haven't encountered any of us.

Needed to send you this tiny note in order to give thanks as before for these pleasant secrets you've contributed in this article. This has been so wonderfully open-handed of people like you giving extensively just what a lot of people might have sold as an e book to make some profit on their own, mostly considering the fact that you might have tried it if you ever decided. The thoughts additionally acted to be a easy way to fully grasp that other people have a similar dreams much like my very own to grasp a whole lot more in terms of this condition. I am sure there are millions of more pleasurable opportunities up front for individuals who looked at your site.

I as well as my friends have been taking note of the excellent helpful tips on your web page while then developed a horrible suspicion I had not thanked the web site owner for those strategies. My young boys are already as a result very interested to study them and now have certainly been using these things. Appreciation for actually being simply considerate and for making a decision on some wonderful information most people are really wanting to understand about. My honest apologies for not expressing gratitude to earlier.

I not to mention my guys appeared to be reviewing the good tactics on your website while unexpectedly came up with a terrible suspicion I never thanked the site owner for those secrets. Most of the young boys came stimulated to see them and have in effect actually been using them. Thanks for truly being very kind and also for deciding on this form of essential resources millions of individuals are really wanting to understand about. My personal sincere apologies for not expressing gratitude to sooner.

Thank you for your whole efforts on this web page. My mother take interest in going through investigations and it's obvious why. All of us hear all of the powerful ways you produce sensible guidance via your blog and as well increase response from other people on this area and our own daughter is really discovering a lot of things. Enjoy the rest of the new year. You're the one carrying out a really good job.

I really wanted to jot down a word so as to thank you for the fantastic items you are giving at this site. My extended internet search has at the end of the day been compensated with sensible knowledge to write about with my classmates and friends. I would believe that many of us site visitors actually are very much endowed to live in a wonderful site with very many wonderful people with helpful tactics. I feel somewhat privileged to have seen your entire web page and look forward to plenty of more cool moments reading here. Thanks a lot once more for everything.

Dodaj komentarz