Powstanie, któremu my Wielkopolanie zawdzięczamy polską tożsamość

zdjecie do podglądu
Zdjęcie, powstańcy Wielkopolscy przy armacie

Wczoraj - dnia 27 grudnia 2020 r. przypadła 102 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Dnia 27 grudnia 1918 r. przybył do Poznania Ignacy Jan Paderewski. Wywołana jego przemówieniem atmosfera przyczyniła się do wybuchu powstania w całej Wielkopolsce przeciwko pruskim zaborcom. Duże sukcesy na początku zrywu niepodległościowego sprawiły, że tę wywołaną przez środowiska polskich radykałów akcję zbrojną poparła zachowawcza Naczelna Rada Ludowa. Mniej więcej w połowie stycznia 1919 r. Niemcy zostali wyparci z Wielkopolski i części Kujaw. Jednakże dopiero po tym, jak 16 lutego 1919 r. w Trewirze podpisano rozjem Ententy z Niemcami na froncie wielkopolskim zapanował pokój.

W dniu 28 czerwca 1919 r. podpisano kończący pierwszą wojnę światową Traktat Wersalski, na mocy którego, między innymi dzięki zwycięskim powstańcom  Wielkopolskę przyznano odrodzonej Polsce. Powstańcom, my Wielkopolanie zawdzięczamy naszą Polską tożsamość. Byli to ludzie wychowani po chrześcijańsku, w duchu polskiego, zdrowego patriotyzmu, którego części z nas już dzisiaj brakuje. Powinniśmy kultywować ich pamięć i dbać o to by młodzież brała z nich przykład. Chwała Bohaterom !!!

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 - 2030.

Komentarze