Środki PFRON na remont budynków mieszkaniowych

zdjecie do podglądu
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych

Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu informuje o uruchomieniu pomocy finansowej na inwestycje dotyczące zwiększenia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Pomoc w obszarze A udzielana będzie na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wybudowanych i użytkowanych przed dniem 12 kwietnia 2002 r. zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Planowana inwestycja ma zapewnić dostępność co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 165 000 zł. Szczegółowe wartości pomocy oraz wysokości udziału własnego w kosztach inwestycji określone są w dokumencie zatytułowanym „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów obszaru A PWRMR III" w 2019 roku.

Zwiększające dostępność zmiany architektoniczne mogą dotyczyć wyłącznie powierzchni wspólnych. Nie jest możliwe finansowanie dostosowań w poszczególnych lokalach mieszkaniowych.

Zmiany architektoniczne mogą polegać np. na budowie szybu windowego, zakupie i instalacji windy (w tym przyschodowej), przystosowaniu ciągów komunikacyjnych oraz drzwi, budowie podjazdu, likwidacji progów, a także na dostosowaniu budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową. Adresatami pomocy są zarządcy w wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Mogą to być wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, gminy.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektu dotyczącego inwestycji w wielorodzinnym budynku mieszkalnym w ramach obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami III" można składać do Oddziału PFRON w terminie do 30 listopada 2019 r.

Pomoc PFRON jest równoznaczna ze skorzystaniem przez wnioskodawcę z Instrumentu pożyczkowego Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). (Warunkiem zawarcia umowy z PFRON na realizację obszaru A programu jest przedstawienie kopii decyzji o udzieleniu pożyczki w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków BGK.”

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Funduszu tutaj.

Informacje o sposobie składania i rozpatrywania wniosków przez BGK tutaj.

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres poczty e-mail: programy@pfron.org.pl.

Komentarze

Dodaj komentarz