Archeologia miejsc funeralnych w Wielkopolsce

zdjecie do podglądu
Plakat zapraszający na konferencję do Muzeum Archeologicznego

Dnia 24.10.2019 r. w Sali Dydaktycznej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu przy ul. Wodnej 27 odbyła się konferencja „Archeologia miejsc funeralnych w Wielkopolsce”.

Było to trzecie z kolei spotkanie archeologów zorganizowane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. przy współudziale Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Pierwsze z nich dotyczyło miast, a drugie osad i szeroko pojętego osadnictwa. Konferencja w której uczestniczyłem dotyczyła zaś fenomenu śmierci i związanych z nią praktyk funeralnych. Śmierć jest ważnym elementem cykliczności rozwoju społeczeństw ludzkich. Sposób w jaki chowana jest jednostka świadczy nie tylko o jej religii lecz również o jej kondycji społecznej i funkcji odgrywanej przez nią w społeczeństwie. Ponadto zdaniem archeologów cmentarz, sposób chowania zmarłych świadczą i ryty pogrzebowe świadczą o tym jak dana kultura wyobrażała sobie zaświaty.

Sesję otworzyła Pani mgr Jolanta Goszczyńska, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W swym krótkim wystąpieniu przywitała prelegentów i publiczność. Każdy z archeologów prezentujących wyniki swoich badań miał 20 minut na wystąpienie. Wszyscy mówcy przygotowali prezentacje dzięki którym widzowie mogli na zdjęciach, wykresach i rysunkach zobaczyć to o czym mówią. Referaty dotyczyły praktyk funeralnych od neolitu aż po czasy współczesne. Mnie najbardziej podobał się referat Agaty Karweckiej i Agnieszki Krawczewskiej z biura Poznańskiego Powiatowego Konserwatora Zabytków. Autorki w pierwszej części referatu omówiły kształtowanie się obrządku pogrzebowego na ziemiach polskich od V do XVIII wieku. Ich zdaniem w XII wieku na ziemiach polskich zaniknął całkowicie pogański obrządek pogrzebowy związany z ciałopaleniem. Pochówki tego rodzaju zostały wyparte przez pochówki szkieletowe. Mniej więcej od XVI wieku zaprzestano praktykować wkładanie do grobów różnego rodzaju przedmiotów. Od lat 70-tych XVIII cmentarze zaczęto przenosić poza obręb miast. Badaczki przedstawiły wyniki badań archeologicznych z 14 kościołów znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego. Obejmowały one przedsięwzięcia badawcze umożliwione przez prace modernizacyjne prowadzone wokół świątyń. Z 14 kościołów w pobliżu których przeprowadzono prace archeologiczne tylko w 2 wypadkach nie znaleziono ludzkich kości. Autorki zakończyły swój referat refleksją najwybitniejszej żyjącej poznańskiej badaczki historii - Ewy Domańskiej o glebach antropogenicznych - nekrosolach, z których wynikało, że kwestia człowieczeństwa jest kwestią stopnia, bowiem martwe ciało rozkłada się i staje się humusem.

Wspomnieć chciałbym jeszcze o dwóch referatach. Daniel Żychliński w imieniu zespołu badaczy przedstawił wyniki badań archeologicznych badań w Gowarzewie, w powiecie poznańskim. W miejscowości tej przeprowadzono modernizację skrzyżowania. Dzięki temu archeologowie odkopali niewielki cmentarz. Jego datowanie Żychliński ustalił na początek XVII wieku. Jego zdaniem w nekropoli tej pochowani zostali protestanci. Cmentarz ten miał zostać już w epoce szalejącej kontrreformacji. Nie zachowała się bowiem żadna dotycząca go miejscowa tradycja. Profesor Arkadiusz Marciniak opowiadał o historii związków między archeologią i antropologią fizyczną. W jego referacie najbardziej podobał mi się fragment o osteobiografii. Jest to metoda dzięki której ze zachowanych ludzkich kości można odtworzyć historię życia danego człowieka. Można określić co ten człowiek jadł, jakie choroby przebył, skąd przybył na dane ziemie, a nawet biologiczny stres którego doświadczał. Jednakże metoda ta stosowana przez antropologów fizycznych jest zapewne bardzo droga i dlatego wciąż pewnie nie jest powszechnie stosowana.

Dzień spędzony w Muzeum Archeologicznym uważam za niezwykle udany. Referaty były bardzo ciekawe mimo tego, że archeologia to nauka posługująca się specyficznym żargonem, który niekiedy ciężko było pojąć.

Komentarze

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

viagra achat en france or viagra or viagra achat en france or viagra sans ordonnance en pharmacie or viagra prix en pharmacie france or ou trouver viagra sans ordonnance or ou trouver viagra sans ordonnance or viagra sans ordonnance en belgique or viagra achat en france or pharmacie en ligne or viagra sans ordonnance en pharmacie or sildenafil 50 mg sans ordonnance or viagra sans ordonnance en pharmacie or viagra achat en france or pharmacie en ligne or viagra sans ordonnance or viagra achat en france or sildenafil 50 mg sans ordonnance or viagra prix en pharmacie france or sildenafil 50 mg sans ordonnance or ou trouver viagra sans ordonnance or shop pharmacie or viagra sans ordonnance livraison rapide or ou trouver viagra sans ordonnance or viagra sans ordonnance en belgique or viagra sans ordonnance or viagra sans ordonnance en belgiqueviagra sans ordonnance en pharmacie or viagra sans ordonnance livraison rapide or viagra or cialis 20mg prix en pharmacie or cialis 20mg prix en pharmacie or viagra sans ordonnance en pharmacie or viagra sans ordonnance en pharmacie or ou trouver viagra sans ordonnance or viagra sans ordonnance livraison rapide or ou trouver viagra sans ordonnance or cialis 20mg prix en pharmacie or viagra generique livre sous 48h or cialis 20mg prix en pharmacie or viagra sans ordonnance en belgique or viagra sans ordonnance en belgique or shop pharmacie or viagra or viagra prix en pharmacie france or cialis 20mg prix en pharmacie or cialis 20mg prix en pharmacie or pharmacie en ligne or viagra sans ordonnance en belgique or viagra sans ordonnance en belgique or viagra generique livre sous 48h or viagra or viagra achat en france or shop pharmacie

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

viagra sans ordonnance en belgique or shop pharmacie or viagra sans ordonnance en pharmacie or viagra or ou trouver viagra sans ordonnance or viagra sans ordonnance or shop pharmacie or viagra sans ordonnance en pharmacie or shop pharmacie or viagra sans ordonnance en belgique or viagra sans ordonnance livraison rapide or sildenafil 50 mg sans ordonnance or viagra sans ordonnance or ou trouver viagra sans ordonnance or viagra generique livre sous 48h or viagra prix en pharmacie france or viagra achat en france or ou trouver viagra sans ordonnance or viagra sans ordonnance or viagra prix en pharmacie france or viagra achat en france or pharmacie en ligne or viagra sans ordonnance livraison rapide or sildenafil 50 mg sans ordonnance or viagra sans ordonnance en pharmacie or shop pharmacie or viagra sans ordonnance livraison rapideshop pharmacie or shop pharmacie or viagra sans ordonnance en pharmacie or cialis 20mg prix en pharmacie or viagra achat en france or ou trouver viagra sans ordonnance or viagra sans ordonnance livraison rapide or viagra sans ordonnance or viagra sans ordonnance livraison rapide or cialis 20mg prix en pharmacie or viagra sans ordonnance en belgique or shop pharmacie or cialis 20mg prix en pharmacie or pharmacie en ligne or pharmacie en ligne or viagra prix en pharmacie france or viagra sans ordonnance livraison rapide or viagra generique livre sous 48h or viagra sans ordonnance livraison rapide or viagra sans ordonnance en belgique or cialis 20mg prix en pharmacie or viagra sans ordonnance en belgique or viagra sans ordonnance livraison rapide or viagra achat en france or viagra sans ordonnance livraison rapide or pharmacie en ligne or viagra sans ordonnance en belgique

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

pharmacie en ligne or ou trouver viagra sans ordonnance or cialis 20mg prix en pharmacie or cialis 20mg prix en pharmacie or viagra or viagra achat en france or viagra generique livre sous 48h or viagra sans ordonnance en pharmacie or cialis 20mg prix en pharmacie or sildenafil 50 mg sans ordonnance or viagra sans ordonnance en pharmacie or pharmacie en ligne or viagra generique livre sous 48h or viagra generique livre sous 48h or shop pharmacie or pharmacie en ligne or viagra or viagra or viagra sans ordonnance en belgique or viagra generique livre sous 48h or viagra prix en pharmacie france or viagra sans ordonnance en belgique or ou trouver viagra sans ordonnance or cialis 20mg prix en pharmacie or viagra or ou trouver viagra sans ordonnance or viagra sans ordonnanceviagra prix en pharmacie france or ou trouver viagra sans ordonnance or cialis 20mg prix en pharmacie or shop pharmacie or sildenafil 50 mg sans ordonnance or viagra generique livre sous 48h or ou trouver viagra sans ordonnance or viagra sans ordonnance en pharmacie or viagra sans ordonnance en pharmacie or viagra generique livre sous 48h or sildenafil 50 mg sans ordonnance or viagra sans ordonnance or viagra sans ordonnance en belgique or sildenafil 50 mg sans ordonnance or viagra achat en france or viagra sans ordonnance livraison rapide or shop pharmacie or viagra or shop pharmacie or viagra sans ordonnance en belgique or viagra sans ordonnance or shop pharmacie or shop pharmacie or viagra or viagra sans ordonnance or viagra generique livre sous 48h or shop pharmacie

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

viagra prix en pharmacie france or pharmacie en ligne or shop pharmacie or pharmacie en ligne or viagra sans ordonnance en pharmacie or viagra achat en france or viagra achat en france or viagra sans ordonnance livraison rapide or viagra sans ordonnance en belgique or viagra sans ordonnance en pharmacie or viagra sans ordonnance en belgique or viagra sans ordonnance or pharmacie en ligne or shop pharmacie or viagra sans ordonnance en pharmacie or pharmacie en ligne or cialis 20mg prix en pharmacie or viagra sans ordonnance en belgique or viagra sans ordonnance or pharmacie en ligne or shop pharmacie or viagra generique livre sous 48h or viagra sans ordonnance en belgique or viagra sans ordonnance or viagra sans ordonnance or shop pharmacie or ou trouver viagra sans ordonnanceviagra sans ordonnance livraison rapide or viagra sans ordonnance or ou trouver viagra sans ordonnance or viagra achat en france or shop pharmacie or sildenafil 50 mg sans ordonnance or viagra sans ordonnance livraison rapide or viagra sans ordonnance or viagra prix en pharmacie france or viagra or ou trouver viagra sans ordonnance or cialis 20mg prix en pharmacie or viagra sans ordonnance en belgique or ou trouver viagra sans ordonnance or cialis 20mg prix en pharmacie or viagra sans ordonnance en pharmacie or viagra sans ordonnance livraison rapide or viagra sans ordonnance livraison rapide or viagra sans ordonnance or viagra prix en pharmacie france or pharmacie en ligne or cialis 20mg prix en pharmacie or viagra achat en france or viagra sans ordonnance or viagra generique livre sous 48h or pharmacie en ligne or viagra sans ordonnance livraison rapide

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

ou trouver viagra sans ordonnance or sildenafil 50 mg sans ordonnance or viagra or pharmacie en ligne or viagra sans ordonnance en belgique or cialis 20mg prix en pharmacie or viagra sans ordonnance livraison rapide or shop pharmacie or sildenafil 50 mg sans ordonnance or viagra sans ordonnance en pharmacie or viagra sans ordonnance en pharmacie or viagra sans ordonnance en belgique or viagra sans ordonnance or viagra sans ordonnance en belgique or ou trouver viagra sans ordonnance or viagra sans ordonnance or sildenafil 50 mg sans ordonnance or ou trouver viagra sans ordonnance or viagra or sildenafil 50 mg sans ordonnance or viagra sans ordonnance en belgique or cialis 20mg prix en pharmacie or viagra generique livre sous 48h or cialis 20mg prix en pharmacie or viagra or pharmacie en ligne or viagra achat en francepharmacie en ligne or ou trouver viagra sans ordonnance or viagra sans ordonnance en belgique or cialis 20mg prix en pharmacie or ou trouver viagra sans ordonnance or cialis 20mg prix en pharmacie or viagra sans ordonnance en belgique or viagra sans ordonnance or viagra generique livre sous 48h or ou trouver viagra sans ordonnance or viagra sans ordonnance livraison rapide or viagra achat en france or shop pharmacie or viagra generique livre sous 48h or viagra generique livre sous 48h or shop pharmacie or viagra prix en pharmacie france or viagra or viagra sans ordonnance or viagra sans ordonnance livraison rapide or cialis 20mg prix en pharmacie or viagra sans ordonnance en pharmacie or ou trouver viagra sans ordonnance or shop pharmacie or sildenafil 50 mg sans ordonnance or viagra sans ordonnance en pharmacie or viagra

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

viagra achat en france or viagra generique livre sous 48h or viagra sans ordonnance en belgique or ou trouver viagra sans ordonnance or ou trouver viagra sans ordonnance or viagra generique livre sous 48h or shop pharmacie or ou trouver viagra sans ordonnance or viagra prix en pharmacie france or shop pharmacie or viagra sans ordonnance en pharmacie or viagra or viagra sans ordonnance en belgique or ou trouver viagra sans ordonnance or pharmacie en ligne or pharmacie en ligne or viagra achat en france or shop pharmacie or viagra sans ordonnance en belgique or viagra sans ordonnance livraison rapide or viagra generique livre sous 48h or viagra sans ordonnance livraison rapide or viagra or shop pharmacie or pharmacie en ligne or viagra prix en pharmacie france or viagra sans ordonnance en belgiqueou trouver viagra sans ordonnance or viagra or viagra achat en france or viagra generique livre sous 48h or cialis 20mg prix en pharmacie or sildenafil 50 mg sans ordonnance or viagra generique livre sous 48h or ou trouver viagra sans ordonnance or viagra sans ordonnance or shop pharmacie or pharmacie en ligne or cialis 20mg prix en pharmacie or sildenafil 50 mg sans ordonnance or viagra prix en pharmacie france or viagra achat en france or viagra sans ordonnance livraison rapide or viagra generique livre sous 48h or viagra or viagra prix en pharmacie france or viagra or viagra sans ordonnance en pharmacie or viagra sans ordonnance or viagra or viagra sans ordonnance livraison rapide or shop pharmacie or viagra sans ordonnance livraison rapide or viagra generique livre sous 48h

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

viagra generique livre sous 48h or viagra sans ordonnance livraison rapide or ou trouver viagra sans ordonnance or ou trouver viagra sans ordonnance or viagra generique livre sous 48h or viagra prix en pharmacie france or viagra sans ordonnance livraison rapide or pharmacie en ligne or pharmacie en ligne or viagra sans ordonnance en belgique or viagra sans ordonnance or pharmacie en ligne or pharmacie en ligne or ou trouver viagra sans ordonnance or viagra sans ordonnance en belgique or viagra sans ordonnance or ou trouver viagra sans ordonnance or viagra achat en france or shop pharmacie or sildenafil 50 mg sans ordonnance or pharmacie en ligne or pharmacie en ligne or viagra generique livre sous 48h or viagra achat en france or sildenafil 50 mg sans ordonnance or viagra generique livre sous 48h or viagra sans ordonnance en belgiqueviagra sans ordonnance en belgique or viagra prix en pharmacie france or viagra sans ordonnance en belgique or shop pharmacie or ou trouver viagra sans ordonnance or viagra sans ordonnance or shop pharmacie or viagra achat en france or viagra sans ordonnance en pharmacie or pharmacie en ligne or viagra prix en pharmacie france or viagra prix en pharmacie france or viagra generique livre sous 48h or viagra generique livre sous 48h or viagra or shop pharmacie or sildenafil 50 mg sans ordonnance or ou trouver viagra sans ordonnance or sildenafil 50 mg sans ordonnance or viagra sans ordonnance en pharmacie or viagra achat en france or sildenafil 50 mg sans ordonnance or viagra prix en pharmacie france or viagra sans ordonnance livraison rapide or pharmacie en ligne or shop pharmacie or pharmacie en ligne

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

ou trouver viagra sans ordonnance for viagra generique livre sous 48h for shop pharmacie for sildenafil 50 mg sans ordonnance for viagra achat en france for shop pharmacie for viagra prix en pharmacie france for sildenafil 50 mg sans ordonnance for shop pharmacie for viagra prix en pharmacie france for viagra sans ordonnance en belgique for viagra sans ordonnance for pharmacie en ligne for viagra sans ordonnance en pharmacie for viagra sans ordonnance en pharmacie for viagra sans ordonnance en pharmacie for viagra sans ordonnance for viagra sans ordonnance en belgique for sildenafil 50 mg sans ordonnance for viagra sans ordonnance livraison rapide for viagra sans ordonnance en belgique for cialis 20mg prix en pharmacie for sildenafil 50 mg sans ordonnance for shop pharmacie for viagra sans ordonnance en pharmacie for ou trouver viagra sans ordonnance for cialis 20mg prix en pharmacie for viagra sans ordonnance en pharmacie for viagra prix en pharmacie france for cialis 20mg prix en pharmacie for viagra sans ordonnance en belgique for shop pharmacie for shop pharmacie for viagra sans ordonnance en belgique for viagra prix en pharmacie france
http://blog.wirtualnemedia.pl/zbigniew-brzezinski/post/ludzie-jako-rzed…
http://zljubeznijomama.com/blog/2017/11/16/ko-najbolj-stresno-obdobje-v…
https://famousinternetgirls.com/video/yua-mikami-nsfw-kpop-star-lewd-le…
http://www.millarch.org/guest.php?page=5&anonname=Lidandy&anonemail=ash…
https://famousinternetgirls.com/video/molly-bennett-aka-mollyx-naked-hu…

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodaj komentarz