Archeologia miejsc funeralnych w Wielkopolsce

zdjecie do podglądu
Plakat zapraszający na konferencję do Muzeum Archeologicznego

Dnia 24.10.2019 r. w Sali Dydaktycznej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu przy ul. Wodnej 27 odbyła się konferencja „Archeologia miejsc funeralnych w Wielkopolsce”.

Było to trzecie z kolei spotkanie archeologów zorganizowane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. przy współudziale Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Pierwsze z nich dotyczyło miast, a drugie osad i szeroko pojętego osadnictwa. Konferencja w której uczestniczyłem dotyczyła zaś fenomenu śmierci i związanych z nią praktyk funeralnych. Śmierć jest ważnym elementem cykliczności rozwoju społeczeństw ludzkich. Sposób w jaki chowana jest jednostka świadczy nie tylko o jej religii lecz również o jej kondycji społecznej i funkcji odgrywanej przez nią w społeczeństwie. Ponadto zdaniem archeologów cmentarz, sposób chowania zmarłych świadczą i ryty pogrzebowe świadczą o tym jak dana kultura wyobrażała sobie zaświaty.

Sesję otworzyła Pani mgr Jolanta Goszczyńska, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W swym krótkim wystąpieniu przywitała prelegentów i publiczność. Każdy z archeologów prezentujących wyniki swoich badań miał 20 minut na wystąpienie. Wszyscy mówcy przygotowali prezentacje dzięki którym widzowie mogli na zdjęciach, wykresach i rysunkach zobaczyć to o czym mówią. Referaty dotyczyły praktyk funeralnych od neolitu aż po czasy współczesne. Mnie najbardziej podobał się referat Agaty Karweckiej i Agnieszki Krawczewskiej z biura Poznańskiego Powiatowego Konserwatora Zabytków. Autorki w pierwszej części referatu omówiły kształtowanie się obrządku pogrzebowego na ziemiach polskich od V do XVIII wieku. Ich zdaniem w XII wieku na ziemiach polskich zaniknął całkowicie pogański obrządek pogrzebowy związany z ciałopaleniem. Pochówki tego rodzaju zostały wyparte przez pochówki szkieletowe. Mniej więcej od XVI wieku zaprzestano praktykować wkładanie do grobów różnego rodzaju przedmiotów. Od lat 70-tych XVIII cmentarze zaczęto przenosić poza obręb miast. Badaczki przedstawiły wyniki badań archeologicznych z 14 kościołów znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego. Obejmowały one przedsięwzięcia badawcze umożliwione przez prace modernizacyjne prowadzone wokół świątyń. Z 14 kościołów w pobliżu których przeprowadzono prace archeologiczne tylko w 2 wypadkach nie znaleziono ludzkich kości. Autorki zakończyły swój referat refleksją najwybitniejszej żyjącej poznańskiej badaczki historii - Ewy Domańskiej o glebach antropogenicznych - nekrosolach, z których wynikało, że kwestia człowieczeństwa jest kwestią stopnia, bowiem martwe ciało rozkłada się i staje się humusem.

Wspomnieć chciałbym jeszcze o dwóch referatach. Daniel Żychliński w imieniu zespołu badaczy przedstawił wyniki badań archeologicznych badań w Gowarzewie, w powiecie poznańskim. W miejscowości tej przeprowadzono modernizację skrzyżowania. Dzięki temu archeologowie odkopali niewielki cmentarz. Jego datowanie Żychliński ustalił na początek XVII wieku. Jego zdaniem w nekropoli tej pochowani zostali protestanci. Cmentarz ten miał zostać już w epoce szalejącej kontrreformacji. Nie zachowała się bowiem żadna dotycząca go miejscowa tradycja. Profesor Arkadiusz Marciniak opowiadał o historii związków między archeologią i antropologią fizyczną. W jego referacie najbardziej podobał mi się fragment o osteobiografii. Jest to metoda dzięki której ze zachowanych ludzkich kości można odtworzyć historię życia danego człowieka. Można określić co ten człowiek jadł, jakie choroby przebył, skąd przybył na dane ziemie, a nawet biologiczny stres którego doświadczał. Jednakże metoda ta stosowana przez antropologów fizycznych jest zapewne bardzo droga i dlatego wciąż pewnie nie jest powszechnie stosowana.

Dzień spędzony w Muzeum Archeologicznym uważam za niezwykle udany. Referaty były bardzo ciekawe mimo tego, że archeologia to nauka posługująca się specyficznym żargonem, który niekiedy ciężko było pojąć.

Komentarze

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

valtrex prices canada valtrex tablets online or valtrex buy or order valtrex generic or buy valtrex online in usa or valtrex cost uk or valtrex buy or valtrex uk over the counter or valtrex price without insurance or valtrex 500 mg tablets or valtrex online no prescription or valtrex generic price canada or valtrex coupon canada or buy valtrex generic online or generic valtrex canada or buy generic valtrex online canada or buy valtrex 1000 mg or valtrex without insurance or where can i buy valtrex over the counter or how much is generic valtrex or valtrex uk over the counter or online drugs valtrex or where can you buy valtrex or valtrex online canada or valtrex cream or valtrex 500mg uk or how much is valtrex tablets or how much is valtrex in canadavaltrex 1g best price or buy generic valtrex online canada or over the counter valtrex cream or valtrex rx where to buy or generic valtrex for sale or price of medicine valtrex or valtrex no prescription or valtrex online canada or how to get valtrex prescription online or buy valtrex pills online or valtrex prescription or buy generic valtrex online canada or valtrex price australia or valtrex without prescription or valtrex prescription uk or valtrex online purchase or buy valtrex no prescription or how to buy valtrex in korea or cheap valtrex generic or valtrex.com or valtrex 500 mg tablet price or valtrex no prescription price or valtrex 500mg price or canadian valtrex otc or valtrex 500mg online or valtrex 500 india or canadian valtrex otc

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

valtrex 500 cost valtrex price in canada or canadian valtrex no rx or generic valtrex 1000mg for sale or prescription for valtrex or valtrex prescription canada or valtrex online canada or buy valtrex cheap online or where to buy valtrex or valtrex 500 mg coupon or valtrex without insurance or valtrex prescription uk or valtrex 1000 mg price canada or how to get valtrex cheap or purchase generic valtrex online or order valtrex or cost of valtrex rx or buy valtrex pills online or buy generic valtrex cheap or can you buy valtrex over the counter or valtrex 500 india or over the counter valtrex or buy valtrex online in usa or cheap generic valtrex online or order generic valtrex online or valtrex uk over the counter or valtrex 2000 mg or generic valtrex for salehow much is valtrex generic or valtrex generic prescription or valtrex online pharmacy or buy valtrex online mexico or generic valtrex online pharmacy or valtrex rx or valtrex cream prescription or how to get valtrex prescription or valtrex.com or get valtrex online or where to buy valtrex online or valtrex cream or where can you purchase valtrex or can you buy valtrex online or valtrex otc or order valtrex or buy valtrex without a prescription or valtrex script online or buy valtrex online prescription or prescription medicine valtrex or valtrex valacyclovir or cheap valtrex canada or order valtrex online canada or generic for valtrex buy without a prescription or cost of valtrex in india or cheap generic valtrex without prescription or where can i purchase valtrex

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

zithromax over the counter uk for zithromax online usa no prescription for zithromax capsules australia for zithromax 500 without prescription for zithromax prescription for purchase zithromax z-pak for how to buy zithromax online for average cost of generic zithromax for can you buy zithromax over the counter for zithromax 250 for zithromax order online uk for zithromax 500mg over the counter for cost of generic zithromax for zithromax prescription in canada for zithromax cost australia for zithromax for sale usa for buy zithromax 1000 mg online for buy zithromax online fast shipping for generic zithromax 500mg for can you buy zithromax over the counter in mexico for where can i get zithromax over the counter for generic zithromax azithromycin for zithromax over the counter uk for buy zithromax online with mastercard for zithromax 250 mg pill for zithromax online australia for zithromax online usa no prescription for buy zithromax 1000 mg online for how to get zithromax over the counter for where to buy zithromax in canada for where to get zithromax over the counter for zithromax 500 price for zithromax online no prescription for purchase zithromax z-pak for zithromax tablets for sale
https://gtipay.com/post-with-vertical-photo/#comment-128252
http://forum.dragonlaonnois.com/posting.php?mode=reply&f=4&t=61834
https://forum.cryptarch.wiki/viewtopic.php?f=4&t=240529
http://www.multfun.com/forum/index.php/topic/1423-cost-of-cialis-enveoa…
http://www.multfun.com/forum/index.php/topic/381-fludilka/page__st__285…

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

valtrex generic canada valtrex price south africa or valtrex over the counter canada or valtrex coupon canada or how to buy valtrex in korea or canadian pharmacy valtrex or how to buy valtrex without a prescription or valtrex in australia or price of valtrex without insurance or how to order valtrex online or buy valtrex over the counter or cost of valtrex generic or valtrex rx or valtrex order uk or can i buy valtrex over the counter uk or buy valtrex online prescription or valtrex 1000 mg or how much is generic valtrex or valtrex 500 mg daily or valtrex cost in mexico or valtrex without prescription or buy valtrex or valtrex cream or how do i get valtrex or valtrex over the counter australia or where to get valtrex or valtrex 1000mg tablet or buy valtrex canadahow to buy valtrex in korea or valtrex medication cost or can i purchase valtrex over the counter or valtrex 500 india or valtrex prescription uk or valtrex script online or buy valtrex online or order valtrex online usa or generic valtrex for sale or valtrex 1000mg tablet or valtrex pills for sale or can i buy valtrex over the counter uk or buy valtrex canada or where can you buy valtrex or valtrex generic or valtrex prices canada or cheap generic valtrex without prescription or how to order valtrex online or valtrex generic over the counter or canadian pharmacy valtrex or cheap valtrex online or average cost of generic valtrex or how to buy valtrex or valtrex order canada or buying valtrex or valtrex online no prescription or price of medicine valtrex

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

where to buy valtrex over the counter price of valtrex generic or valtrex medication for sale or valtrex prices or valtrex prescription australia or purchase generic valtrex online or valtrex 500 mg or valtrex.com or valtrex pills for sale or valtrex prescription canada or valtrex 500mg coupon or can i buy valtrex over the counter uk or where can i order valtrex or order generic valtrex online or can you buy valtrex over the counter in usa or valtrex prescription uk or can you buy valtrex over the counter or valtrex order canada or where to get valtrex or prescription for valtrex or valtrex over the counter usa or buy valtrex generic online or valtrex without insurance or order valtrex online usa or order generic valtrex online or valtrex in australia or valtrex without prescription us or price of valtrex genericvaltrex online or valtrex generic over the counter or valtrex 2000 mg or valtrex over counter or order valtrex or valtrex without presciption or valtrex order uk or price of valtrex generic or price of medicine valtrex or valtrex valacyclovir or valtrex 500mg best price or buying valtrex in mexico or how to buy valtrex in korea or cheap valtrex 1000 mg or valtrex cost generic or valtrex 500 mg buy online or buy valtrex canada or generic valtrex cost or where to buy valtrex generic or valtrex over counter or valtrex 500 mg coupon or valtrex price in canada or valtrex cream prescription or valtrex price in canada or valtrex 500mg coupon or how much is a valtrex prescription or valtrex buy

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

zithromax antibiotic without prescription for order zithromax over the counter for buy cheap zithromax online for zithromax online paypal for where can i get zithromax over the counter for zithromax generic cost for zithromax 250 mg tablet price for where can i buy zithromax medicine for zithromax 250 mg tablet price for zithromax generic cost for how much is zithromax 250 mg for zithromax over the counter uk for zithromax 500 for zithromax 500 mg lowest price pharmacy online for how to get zithromax online for zithromax 250 mg pill for buy zithromax no prescription for where to buy zithromax in canada for buy zithromax 500mg online for zithromax z-pak price without insurance for zithromax drug for can you buy zithromax over the counter in mexico for zithromax online paypal for where can i purchase zithromax online for zithromax z-pak price without insurance for where can you buy zithromax for zithromax tablets for sale for where to buy zithromax in canada for zithromax 250 mg australia for zithromax 1000 mg pills for cheap zithromax pills for zithromax 500 without prescription for zithromax 500mg price in india for purchase zithromax online for buy zithromax 1000 mg online
http://skyscrapercity.me/showthread.php?p=1268418&posted=1#post1268418
http://sotall.org/communities/posting.php?mode=reply&f=22&t=203973
http://puerto-penasco.com/bboard/posting.php?mode=reply&t=799
https://forum.cryptarch.wiki/viewtopic.php?f=4&t=241119
http://www.itreasuremobile.com/movieblog/#comment-3158

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

valtrex where to buy canada valtrex online or buy valtrex australia or how much is generic valtrex or valtrex price australia or valtrex cost in mexico or valtrex 500mg cost or how much is valtrex or valtrex coupon canada or valtrex 1000 mg price canada or valtrex medicine purchase or buy valtrex pills online or buy generic valtrex without prescription or valtrex cream price or valtrex medicine for sale or prescription medicine valtrex or valtrex 500 mg tablet cost or valtrex 500mg best price or purchase valtrex online or buy valtrex online in usa or how to buy valtrex without a prescription or buy valtrex without get a prescription online or order valtrex online canada or valtrex medicine price or valtrex tablets price or where can i buy valtrex over the counter or generic valtrex sale or where can i buy valtrex onlineprescription for valtrex or buy valtrex over the counter or valtrex where to buy canada or where can you purchase valtrex or buy valtrex without a prescription or valtrex 500 mg tablet cost or valtrex 1g price or cheap generic valtrex without prescription or valtrex medicine for sale or average cost of generic valtrex or valtrex medicine price or valtrex 1000mg tablet or how to buy valtrex or valtrex generic sale or order valtrex online usa or generic valtrex online without prescription or valtrex price south africa or valtrex cream cost or valtrex prescription or valtrex price in canada or how to get valtrex prescription online or valtrex valacyclovir or valtrex price in canada or purchase generic valtrex online or generic for valtrex buy without a prescription or valtrex price south africa or online drugs valtrex

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

valtrex 500 mg buy online valtrex 500mg best price or can you buy valtrex over the counter in usa or purchase valtrex online or valtrex medication cost or generic valtrex from india or valtrex cost generic or how to buy valtrex or cheap valtrex online or valtrex 500 cost or cost of valtrex in india or valtrex 500mg price or valtrex cream cost or valtrex medication cost or average cost of generic valtrex or can you purchase valtrex online or valtrex 500mg best price or where can i buy valtrex in uk or valtrex cost in mexico or 500 mg valtrex daily or cost for valtrex or how much is valtrex generic or how to get valtrex cheap or where to buy valtrex generic or valtrex 1000 mg price canada or cost of valtrex generic or cost of valtrex in india or valtrex over the counter usacost of valtrex in mexico or how to get valtrex cheap or valtrex 500 mg tablet or valtrex generic canada or valtrex rx where to buy or can i buy valtrex over the counter uk or valtrex generic over the counter or valtrex cream cost or how to order valtrex or valtrex 500mg price or 500 mg valtrex daily or order valtrex online usa or order valtrex online or valtrex over the counter canada or valtrex 500 mg buy online or average cost of generic valtrex or valtrex online or valtrex cost generic or 1000 mg valtrex daily or how much is valtrex tablets or valtrex 2 tablets or paypal buy valtrex online canada or valtrex price or valtrex 500 mg tablet price or valtrex 500mg uk or purchase valtrex online or can i purchase valtrex over the counter

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

valtrex 1g price cheap generic valtrex without prescription or discount valtrex online or prescription medicine valtrex or valtrex 1000 mg price canada or how much is valtrex or valtrex 500mg uk or valtrex best prices or valtrex cream cost or valtrex.com or valtrex costs canada or valtrex 1g price or valtrex over the counter usa or valtrex medicine price or buy generic valtrex or cheap valtrex online or buy valtrex pills online or valtrex cost in mexico or buy valtrex pills online or how much is a valtrex prescription or valtrex medicine price or purchase valtrex online or valtrex online or generic valtrex or how to order valtrex online or valtrex 1500 mg or buy valtrex generic online or buy valtrex 1000 mgvaltrex online pharmacy or cost of valtrex in mexico or valtrex cost uk or where can i order valtrex or valtrex price uk or valtrex prescription canada or valtrex generic price canada or get valtrex online or where to buy valtrex generic or valtrex 1g price or valtrex price in canada or generic valtrex for sale or 500 mg valtrex daily or buy valtrex no prescription or buy valtrex generic online or buy valtrex without prescription or valtrex generic prescription or how to get valtrex cheap or how to get valtrex prescription online or generic for valtrex buy without a prescription or cheapest on line valtrex without a prescription or canadian valtrex otc or purchase generic valtrex online or price of valtrex generic or purchase generic valtrex online or cost of valtrex in india or 1000 mg valtrex daily

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodane przez grlsinhek (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Dodaj komentarz