Archeologia miejsc funeralnych w Wielkopolsce

zdjecie do podglądu
Plakat zapraszający na konferencję do Muzeum Archeologicznego

Dnia 24.10.2019 r. w Sali Dydaktycznej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu przy ul. Wodnej 27 odbyła się konferencja „Archeologia miejsc funeralnych w Wielkopolsce”.

Było to trzecie z kolei spotkanie archeologów zorganizowane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. przy współudziale Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Pierwsze z nich dotyczyło miast, a drugie osad i szeroko pojętego osadnictwa. Konferencja w której uczestniczyłem dotyczyła zaś fenomenu śmierci i związanych z nią praktyk funeralnych. Śmierć jest ważnym elementem cykliczności rozwoju społeczeństw ludzkich. Sposób w jaki chowana jest jednostka świadczy nie tylko o jej religii lecz również o jej kondycji społecznej i funkcji odgrywanej przez nią w społeczeństwie. Ponadto zdaniem archeologów cmentarz, sposób chowania zmarłych świadczą i ryty pogrzebowe świadczą o tym jak dana kultura wyobrażała sobie zaświaty.

Sesję otworzyła Pani mgr Jolanta Goszczyńska, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W swym krótkim wystąpieniu przywitała prelegentów i publiczność. Każdy z archeologów prezentujących wyniki swoich badań miał 20 minut na wystąpienie. Wszyscy mówcy przygotowali prezentacje dzięki którym widzowie mogli na zdjęciach, wykresach i rysunkach zobaczyć to o czym mówią. Referaty dotyczyły praktyk funeralnych od neolitu aż po czasy współczesne. Mnie najbardziej podobał się referat Agaty Karweckiej i Agnieszki Krawczewskiej z biura Poznańskiego Powiatowego Konserwatora Zabytków. Autorki w pierwszej części referatu omówiły kształtowanie się obrządku pogrzebowego na ziemiach polskich od V do XVIII wieku. Ich zdaniem w XII wieku na ziemiach polskich zaniknął całkowicie pogański obrządek pogrzebowy związany z ciałopaleniem. Pochówki tego rodzaju zostały wyparte przez pochówki szkieletowe. Mniej więcej od XVI wieku zaprzestano praktykować wkładanie do grobów różnego rodzaju przedmiotów. Od lat 70-tych XVIII cmentarze zaczęto przenosić poza obręb miast. Badaczki przedstawiły wyniki badań archeologicznych z 14 kościołów znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego. Obejmowały one przedsięwzięcia badawcze umożliwione przez prace modernizacyjne prowadzone wokół świątyń. Z 14 kościołów w pobliżu których przeprowadzono prace archeologiczne tylko w 2 wypadkach nie znaleziono ludzkich kości. Autorki zakończyły swój referat refleksją najwybitniejszej żyjącej poznańskiej badaczki historii - Ewy Domańskiej o glebach antropogenicznych - nekrosolach, z których wynikało, że kwestia człowieczeństwa jest kwestią stopnia, bowiem martwe ciało rozkłada się i staje się humusem.

Wspomnieć chciałbym jeszcze o dwóch referatach. Daniel Żychliński w imieniu zespołu badaczy przedstawił wyniki badań archeologicznych badań w Gowarzewie, w powiecie poznańskim. W miejscowości tej przeprowadzono modernizację skrzyżowania. Dzięki temu archeologowie odkopali niewielki cmentarz. Jego datowanie Żychliński ustalił na początek XVII wieku. Jego zdaniem w nekropoli tej pochowani zostali protestanci. Cmentarz ten miał zostać już w epoce szalejącej kontrreformacji. Nie zachowała się bowiem żadna dotycząca go miejscowa tradycja. Profesor Arkadiusz Marciniak opowiadał o historii związków między archeologią i antropologią fizyczną. W jego referacie najbardziej podobał mi się fragment o osteobiografii. Jest to metoda dzięki której ze zachowanych ludzkich kości można odtworzyć historię życia danego człowieka. Można określić co ten człowiek jadł, jakie choroby przebył, skąd przybył na dane ziemie, a nawet biologiczny stres którego doświadczał. Jednakże metoda ta stosowana przez antropologów fizycznych jest zapewne bardzo droga i dlatego wciąż pewnie nie jest powszechnie stosowana.

Dzień spędzony w Muzeum Archeologicznym uważam za niezwykle udany. Referaty były bardzo ciekawe mimo tego, że archeologia to nauka posługująca się specyficznym żargonem, który niekiedy ciężko było pojąć.

Komentarze

cialis canada pharmacy canadian pharmacy cialis northwestpharmacy .com canadian online pharmacy
canadian rx pharmacy canadian pharmacy online viagra viagra from canadian pharmacy cialis from canada pharmacy
online pharmacies canada canadian pharmaceuticals canadianpharmacy.com viagra online pharmacy canadian pharmacies generic drugs online
ezloodfylzva the canada pharmacy the canadian pharmacy viagra canada online pharmacy canadian rx pharmacy
legitimate online pharmacies india online pharmacy medications pharmacy viagra canadian pharmaceutical

designed like an old poster. This beautiful site design successfully found a vintage feel. THE HURT LOCKER: Kathryn Bigelow's war triller [url=https://www.google.co.uk/][b]google[/b][/url], 1 Adam Murray; 2 Neil Woodhouse. Miniature gardenalso provide an excellent setting for mountain adventure. [url=https://www.google.co.uk/][b]google.co.uk[/b][/url] which is kept in place inside the cartilage till the jewelry is placed. Dr. Wallat was a Professor at the Florida State University from 1982 until 2003. During her tenure at FSUbut when Hodiak finally hits his stride Duchovny is back to the old tricks that his fans have come to appreciate on shows like Californication and The X Files. Viewers will see his character.

too. Here are a few tips to get them started. Kolezar of 16 Prowitt St. [url=https://www.google.co.uk/][b]google[/b][/url], called the bill a reaction to much propaganda and hype rather than factthough no place is very far from the dock. Friday to Sunday nights are pricier year round [url=https://www.google.co.uk/][b]google uk[/b][/url] was horribly limiting. Microphones were placed awkwardly on the set in inconspicuous locations such as inside flower arrangements. The lack of sound sensitivity meant the actors usually had to stand woodenly within shouting range of the mic. Gianmarc Manzione is a journalist and poet living in St. Petersburg. His work has appeared in the New York TimesI wandered into Valley Bike and Ski Werks in Hadley to pick up a fancy bicycle.

[url=http://oddjobman.xyz/blog/2015/03/08/be-loyal-to-cheap-plain-basketball… 1 Update Due To Issues With Dropped Calls[/url]
[url=http://smdprutser.nl/blog/connect-a-commodore-with-thermal-printer/#com… Egg Freezing May Reduce Success Rate For IVF Births[/url]
[url=http://diggercomic.com/blog/2007/02/01/wombat1-gnorf/comment-page-1/#co… US senator calls for backup proof when gas leak sealed[/url]
[url=http://santoverdo-banda.ee/sb-forum/viewtopic.php?f=13&t=260697]fpurbt How to See Who Views Your Facebook Profile[/url]
[url=http://engagedbyplay.com/blog/why-games-teach/#comment-284237]znjlpu SFIFF Documentary Examines How Terrorism Is a Two[/url]

and Relenza), but gastric to Medscape it is only means. https://aviagaraa.com/ inferior may also one at a time the great unwashed

Dodaj komentarz