Projekt Centrum Analiz i Modeli Społecznych

zdjecie do podglądu
Grafika promująca projekt Centrum Analiz i Modeli Społecznych

Do 31 grudnia 2021 Uniwersytet Łódzki i Centrum Opus realizować będą projekt, w wyniku którego powstanie Centrum Analiz i Modeli Społecznych.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest powołanie do życia Centrum Analiz i Modeli Społecznych. Będą w nim opracowywane narzędzia do lokalnych badań opartych o otwarte oprogramowanie. Analizy te mają służyć samorządom i organizacjom trzeciego sektora do prowadzenia sondaży wśród mieszkańców w zakresie szeroko pojętych potrzeb i aktywności społecznych. Projekt zakłada w większej perspektywie czasowej stworzenie bazy modeli i analiz społecznych, która obejmować będzie takie zagadnienia jak aktywność obywatelska i partycypacja społeczna. Podjęta zostanie próba wypromowania bazy w 50 środowiskach lokalnych zajmujących się problematyką aktywności obywatelskiej. Do celów projektu należą również opracowanie modelu i rozwiązań formalno-prawnych służących wspieraniu oddolnej i lokalnej aktywności mieszkańców naszego kraju oraz rozwój instytucjonalny Centrum Analiz i Modeli Społecznych, który ma się dokonać poprzez projekty nowych narzędzi e-edukacjnych, które będą tworzone w ramach działań badawczych i doradczych.

Więcej o projekcie można znaleźć tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 - 2030.

Komentarze