Jak obsługiwać osoby z niepełnosprawnością intelektualną?

zdjecie do podglądu
Plakat promujący poradnik Jak obsługiwać osoby z niepełnosprawnością intelektualną?

W Polsce żyje około 7 milionów osób z niepełnosprawnościami. Stosunkowo dużą grupę wśród nich stanowią osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które często spotykają się z silnymi uprzedzeniami i stygmatyzacją. Ludzie ci muszą także mierzyć się z licznymi barierami.

W celu udzielenia pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną, ludziom z problemami zdrowia psychicznego i osobom ze spektrum autyzmu Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opracowało poradnik „Jak obsługiwać osoby z niepełnosprawnością intelektualną?”. Książka ta ma pomóc w przystosowaniu instytucji i usług publicznych do potrzeb tych osób. W poradniku pokazano na jakie problemy napotykają najczęściej osoby z niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu i osoby po kryzysie psychicznym. Książka w przystępny sposób przedstawia model organizacji przestrzeni publicznej zgodny z potrzebami osób z powyższych grup. Znaleźć w niej można również odpowiedź na pytania: jakich informacji o dostępności poszukują te osoby na stronach internetowych? i jak komunikować się z osobami z tego typu niepełnosprawnościami?

Poradnik w formie pliku pdf można pobrać tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 - 2030.

Komentarze