WOW NFZ przeznaczył dodatkowe środki na leczenie pacjentów

zdjecie do podglądu
Niebieskie logo i skrót NFZ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ na bieżąco śledzi proces realizacji umów zawartych na leczenie pacjentów, wiadomo dzięki temu, jakie są potrzeby poznaniaków, gdzie należałoby postarać się zwiększyć finansowanie, żeby poprawiać dostęp do najbardziej pożądanych ekspertów czy zabiegów.

Możliwości finansowe Oddziału pozwoliły obecnie na dołożenie do umów ponad 52 mln złotych. Dzięki dodatkowym środkom, zwiększa się dostęp dla pacjentów do leczenia zwłaszcza w tych obszarach, które zostały uznane za najistotniejsze w województwie wielkopolskim.

Są to np. świadczenia udzielane pacjentom w zakładach opiekuńczo-leczniczych, opieka hospicyjna czy rehabilitacja - zwłaszcza neurologiczna.

Wielkopolski oddział NFZ od kilku lat przeznacza także dodatkowe środki na  poradnie specjalistyczne - zwłaszcza jeżeli chodzi o wizyty pierwszorazowe. W umowach z placówkami pieniądze na „nowych” pacjentów są wydzielone, a każda placówka ma obowiązek zapewnić miejsce zarówno pacjentom będącym w toku leczenia, jak i nowym. Dlatego ponad 11,3 mln zł z dodatkowej puli przeznaczane jest na wizyty i zabiegi w poradniach specjalistycznych.

Dofinansowane w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zostały przede wszystkim wizyty w poradniach: okulistycznych - na kwotę prawie 1,7 mln zł, ginekologiczno-położniczych na kwotę ponad 1,5 mln zł, neurologicznych (razem ponad 762 tys. zł, z czego prawie 340 tys. na wizyty pierwszorazowe), a także kardiologia - wizyty pierwszorazowe (560 tys. złotych) i endokrynologia (ponad pół miliona złotych) oraz wszystkie świadczenia zabiegowe dedykowane dzieciom.

Poprawa dostępu do usług pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz do opieki hospicyjnej jest przez WOW NFZ również traktowana priorytetowo.

W puli 52 mln zł, na te świadczenia przeznaczono 8,5 proc. - łącznie ponad 4,4 mln złotych. Z tej kwoty, ponad 2 mln złotych zasili dodatkowo umowy na świadczenia dla dorosłych i dzieci wentylowanych mechanicznie, ponad 1 mln złotych otrzymają placówki na udzielanie świadczeń w hospicjach domowych dorosłym i dzieciom, a ponad 730 tys. w hospicjach stacjonarnych lub oddziałach medycyny paliatywnej.

Sprawą najwyższej wagi w województwie jest także poprawa dostępu do rehabilitacji, zwłaszcza domowej, neurologicznej, np. u pacjentów po udarach, czy rehabilitacji po zabiegach endoprotezoplastyki. Łącznie, dodatkowo przeznaczono na ten rodzaj usług prawie 2,4 mln złotych, z czego najwięcej: prawie 590 tys. złotych na fizjoterapię domową, ponad 560 tys. zł na świadczenia w rehabilitacji nieurologicznej, prawie 500 tys. zł na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych i ponad 350 tys. zł na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego prowadzoną w trybie dziennym.

Z dodatkowych środków na leczenie oraz profilaktykę skorzystają także najmłodsi i młodzież: ponad 780 tys. zł dodatkowych pieniędzy otrzymają wielkopolskie placówki udzielające świadczeń ortodoncji oraz ogólnostomatologicznych dzieciom i młodzieży do 18 roku życia.

Największym beneficjentem dodatkowych 52 mln zł są umowy na leczenie szpitalne, które zostały zasilone dodatkowymi 22 milionami złotych. Z tej kwoty natomiast, dużą część oddział przeznaczył na leczenie nowotworów, np. w chirurgii onkologicznej dołożono ponad 3,3 mln zł, w teleradioterapii - ponad 2 mln zł. Na zabiegi endoprotezoplastyki biodra lub kolana przeznaczono dodatkowo ponad 3,1 mln zł.

Opracowano na podstawie:

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/833741

Komentarze