Archeologia miejsc funeralnych w Wielkopolsce

zdjecie do podglądu
Plakat zapraszający na konferencję do Muzeum Archeologicznego

Dnia 24.10.2019 r. w Sali Dydaktycznej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu przy ul. Wodnej 27 odbyła się konferencja „Archeologia miejsc funeralnych w Wielkopolsce”.

Było to trzecie z kolei spotkanie archeologów zorganizowane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. przy współudziale Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Pierwsze z nich dotyczyło miast, a drugie osad i szeroko pojętego osadnictwa. Konferencja w której uczestniczyłem dotyczyła zaś fenomenu śmierci i związanych z nią praktyk funeralnych. Śmierć jest ważnym elementem cykliczności rozwoju społeczeństw ludzkich. Sposób w jaki chowana jest jednostka świadczy nie tylko o jej religii lecz również o jej kondycji społecznej i funkcji odgrywanej przez nią w społeczeństwie. Ponadto zdaniem archeologów cmentarz, sposób chowania zmarłych świadczą i ryty pogrzebowe świadczą o tym jak dana kultura wyobrażała sobie zaświaty.

Sesję otworzyła Pani mgr Jolanta Goszczyńska, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W swym krótkim wystąpieniu przywitała prelegentów i publiczność. Każdy z archeologów prezentujących wyniki swoich badań miał 20 minut na wystąpienie. Wszyscy mówcy przygotowali prezentacje dzięki którym widzowie mogli na zdjęciach, wykresach i rysunkach zobaczyć to o czym mówią. Referaty dotyczyły praktyk funeralnych od neolitu aż po czasy współczesne. Mnie najbardziej podobał się referat Agaty Karweckiej i Agnieszki Krawczewskiej z biura Poznańskiego Powiatowego Konserwatora Zabytków. Autorki w pierwszej części referatu omówiły kształtowanie się obrządku pogrzebowego na ziemiach polskich od V do XVIII wieku. Ich zdaniem w XII wieku na ziemiach polskich zaniknął całkowicie pogański obrządek pogrzebowy związany z ciałopaleniem. Pochówki tego rodzaju zostały wyparte przez pochówki szkieletowe. Mniej więcej od XVI wieku zaprzestano praktykować wkładanie do grobów różnego rodzaju przedmiotów. Od lat 70-tych XVIII cmentarze zaczęto przenosić poza obręb miast. Badaczki przedstawiły wyniki badań archeologicznych z 14 kościołów znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego. Obejmowały one przedsięwzięcia badawcze umożliwione przez prace modernizacyjne prowadzone wokół świątyń. Z 14 kościołów w pobliżu których przeprowadzono prace archeologiczne tylko w 2 wypadkach nie znaleziono ludzkich kości. Autorki zakończyły swój referat refleksją najwybitniejszej żyjącej poznańskiej badaczki historii - Ewy Domańskiej o glebach antropogenicznych - nekrosolach, z których wynikało, że kwestia człowieczeństwa jest kwestią stopnia, bowiem martwe ciało rozkłada się i staje się humusem.

Wspomnieć chciałbym jeszcze o dwóch referatach. Daniel Żychliński w imieniu zespołu badaczy przedstawił wyniki badań archeologicznych badań w Gowarzewie, w powiecie poznańskim. W miejscowości tej przeprowadzono modernizację skrzyżowania. Dzięki temu archeologowie odkopali niewielki cmentarz. Jego datowanie Żychliński ustalił na początek XVII wieku. Jego zdaniem w nekropoli tej pochowani zostali protestanci. Cmentarz ten miał zostać już w epoce szalejącej kontrreformacji. Nie zachowała się bowiem żadna dotycząca go miejscowa tradycja. Profesor Arkadiusz Marciniak opowiadał o historii związków między archeologią i antropologią fizyczną. W jego referacie najbardziej podobał mi się fragment o osteobiografii. Jest to metoda dzięki której ze zachowanych ludzkich kości można odtworzyć historię życia danego człowieka. Można określić co ten człowiek jadł, jakie choroby przebył, skąd przybył na dane ziemie, a nawet biologiczny stres którego doświadczał. Jednakże metoda ta stosowana przez antropologów fizycznych jest zapewne bardzo droga i dlatego wciąż pewnie nie jest powszechnie stosowana.

Dzień spędzony w Muzeum Archeologicznym uważam za niezwykle udany. Referaty były bardzo ciekawe mimo tego, że archeologia to nauka posługująca się specyficznym żargonem, który niekiedy ciężko było pojąć.

Komentarze

{"Old Signora"| {"Juventus"} {appeared|originated} in 1897. {Club|Roster} {considered|became} {most|most} {titled|successful}. About {achievements|awards} {you can talk | it will be possible to talk} {long|hours}. {In 2012|In the early 2010s} the {team|club} was {recognised|named} as the {most|most} {famous|famous} {in Italy|among Italians}.{Recently|Now} {aid|support} works {locally|addressed}. {Team|Club} {strives|attempts to} {transfer funds|help} {personally|people in need}.https://mobilecasino672660510.blogspot.com/Club not once didn't leave from the national championship of the country. Independent researchers name Real Madrid the most expensive club in the on the planet. Approximate value at the time of study amounted to approximately US$4 billion.2. Selection.

• “The Fifth Republic”.Club featured because of the current situation. Roster confidently shows excellent results.https://tribunalesciacca.it/news/scommesse-online-e-altre-informazioni-… work helps creamy take titles. About the merits of the of the team you can talk for long. More 10 times Real Madrid won in European cup competitions.Leadership in local football roster tried to take over from the beginning. Achieve this succeeded with the help of set reasons. The team is renowned for its comprehensive approach to training. Coaches pay attention to on several factors:

• education;List of leading clubs would incomplete without Manchester United. This team has become the most famous in the world. Fans can be found in many countries:https://noticiasdocasino.wordpress.com/2022/04/21/apostas-ciber-desport…. Physical condition of athletes.Leadership in local football club began to take over at the dawn of existence. Achieve this succeeded thanks to several reasons. The team is famous for its comprehensive approach to training process. Coaches try to focus on different parameters:

Team appeared in the list thanks to the today situation. Team confidently shows excellent results.List of best teams would stripped without Red Devils. This team has become the most popular on the planet. Fans can be found different regions:https://noticiasdoslivreiros.blogspot.com/2022/04/bettilt-vantagens-e-d… in Spanish football club began to take over at the dawn of existence. Achieve this succeeded with the help of set reasons. The team is famous for its comprehensive approach to training process. Mentors try to focus on different parameters:Meticulous preparation allows white take titles. About the pluses of the composition successfully talk for long. More 10 times Real Madrid won in European cup competitions.

• medicine;• free matches;https://playbettings.blogspot.com/3. Settings for the game.Leading positions in local football club tried to take over at the dawn of existence. Achieve this succeeded thanks to several reasons. The team is renowned for its comprehensive approach to training. Mentors try to focus on different parameters:

Sociologists performed own research. It was possible to find out that more than 13 million fans are sick of Old Lady. The data is huge. Similar help spectators have many other leading teams don't meet.Juventushttps://cassino647160066.blogspot.com/1. Shape of football players.3. Settings for the game.

Juventus overcome declines. But the roster could to overcome challenges.Scheme work evokes exclusively praise. Manchester City helps several clubs around the world. List contains countries from North and South America, Asia. Young athletes have a chance to break into into the most popular tournament the planet.https://bonusdoagentedeapostas.blogspot.com/2022/04/sports-betting-at-b…. Shape of football players.Leading positions in Spanish football roster began to take over from the beginning. Achieve this succeeded with the help of several reasons. The team is renowned for its comprehensive approach to training process. Mentors pay attention to on different parameters:

Old Lady• medical field;https://noticiasdocasino.wordpress.com/2022/04/21/apostas-ciber-desport… positions in local football roster began to take over from the beginning. Achieve this succeeded thanks to several factors. The team is famous for its comprehensive approach to training process. Coaches try to focus on different parameters:Annual income decent. Squad earns on selection, advertising contracts, sponsors. Significant part of earnings is selling tickets for matches.

• “The Fifth Republic”.Football players of Juventus often help charity projects. Composition leads different programs:https://playbettings.blogspot.com/Annual income high. Squad earns on resale of players, advertising, sponsors. Impressive income became selling tickets for matches.3. Tactics of action.

• medical field;Model development evokes only flattering comments. Manchester City helps several clubs around the world. List contains countries from Americas, Asia. Beginners footballers have the opportunity get into the most popular championship the planet.https://playbettings.blogspot.com/2. Selection.1. Physical condition of athletes.

• medicine;Red Devilshttp://100torri.com/bloodgood/william-hill-bonus-di-benvenuto.htm2. Selection.Leadership in Spanish football roster began to take over at the dawn of existence. Achieve this succeeded with the help of several reasons. The team is famous for its comprehensive approach to training. Mentors try to focus on different parameters:

List of leading clubs would stripped without Manchester United. Indicated team has become the most popular in the world. Fans can be found in many countries:Old Ladyhttps://a-post-as-de-sport-iva-s.blogspot.com/2022/04/como-registar-se-…. Physical condition of athletes.Annual income decent. Club earns on resale of players, advertising, sponsorship. Impressive part of earnings became selling tickets for matches.

Players of Juventus often help charities. Composition leads several programs:• direct financing.https://estrategiasdeapostas.blogspot.com/2022/04/bonus-e-promocoes-bet… never didn't leave from the national championship of the country. Independent assessors name Real Madrid the most expensive club in the world. Approximate price at the time of analysis reached approximately US$4 billion."Real Madrid" appeared in beginning of the last century. Through 18 years of existence composition gave title royal.

Old Lady overcome crises. However the roster could pass challenges.Players every season trying to achieve the championship title in the APL. Total number awards so far small. But situation is improving.https://noticiasdocasino.wordpress.com/2022/04/21/apostas-ciber-desport… income decent. Squad earns on selection, advertising contracts, sponsors. Impressive income is selling seats in the stands during games."Real Madrid" appeared in 1902. After 18 years of work team assigned title royal.

Best period got on coaching Alex Ferguson. Team won many famous titles. At the moment about the past glory has only dreaming. But Manchester United still could demonstrate good play.Manchester Cityhttps://jogosdecasinoonline.wordpress.com/2022/04/27/a-aplicacao-bettil…. Tactics of action.Leadership in Spanish football club tried to take over from the beginning. Achieve this succeeded with the help of several factors. The team is renowned for its comprehensive approach to training. Coaches pay attention to on several parameters:

• medicine;Support club colossal. Manchester United appeared late 1870s. During the history managed overcome through many obstacles.https://sportbetportugal.wordpress.com/2022/04/20/bettilt-bonus-de-prim…"Galactikos" originated in beginning of the last century. After 18 years of existence composition gave title royal.Meticulous preparation helps creamy take titles. About the merits of the composition you can talk for long. More 10 times Galacticos won in Champions League and other European club competitions.

• friendly games;Players every season trying win the championship in the APL. Total number regalia so far low. But state of affairs is improving.https://jogosdecasinoonline.wordpress.com/2022/04/27/a-aplicacao-bettil… in Spanish football roster tried to take over at the dawn of existence. Achieve this succeeded thanks to several factors. The team is famous for its comprehensive approach to training. Coaches try to focus on different factors:Meticulous preparation allows creamy take titles. About the pluses of the composition you can talk for hours. More 10 times Real Madrid won in Champions League and other European club competitions.

Club featured thanks to the current situation. Roster confidently shows excellent results.• United States of America;https://jogosdecasinoonline.wordpress.com/2022/04/27/a-aplicacao-bettil… positions in local football roster began to take over at the dawn of existence. Achieve this succeeded with the help of several reasons. The team is renowned for its comprehensive approach to training. Mentors pay attention to on different parameters:"Real Madrid" originated in 1902. After 18 years of work composition assigned title royal.

In recent years success started from 2012. Squad showed good game. Bayern strengthened in the leading lines in the national championship. Players managed achieve excellent results at continental champions.Most successful stage got on coaching Alex Ferguson. Club won many famous awards. At the moment about the past glory remains only dreaming. But Manchester United still be able to demonstrate excellent football.http://100torri.com/bloodgood/william-hill-bonus-di-benvenuto.htm"Galactikos" originated in beginning of the last century. After 18 years of work team assigned title royal.1. Shape of football players.

Football teams often become legendary. Players wish defend colors of their favorite squad. Fanbase increasing inexorably. Top clubs support in region of presence and in other countries. Matches collect millions of TV viewers. Introduce legendary clubs from different regions of the planet.Real Madridhttp://100torri.com/bloodgood/william-hill-bonus-di-benvenuto.htmClub never didn't drop from the national championship of the country. Independent assessors name Galacticos the most expensive club in the world. Indicative value at the time of analysis amounted to approximately US$4 billion.Annual income decent. Squad earns on selection, advertising, sponsors. Impressive income is selling seats in the stands during games.

{"Old Signora"| {"Juventus"} {appeared|originated} in 1897. {Club|Roster} {considered|became} {most|most} {titled|successful}. About {achievements|awards} {you can talk | it will be possible to talk} {long|hours}. {In 2012|In the early 2010s} the {team|club} was {recognised|named} as the {most|most} {famous|famous} {in Italy|among Italians}.{"Bayern"|"Star of the South"}https://laureadiviaggio.com/2022/04/come-posso-aprire-un-conto-su-willi… income decent. Squad earns on selection, advertising, sponsorship. Significant income is selling tickets for matches.Leading positions in Spanish football club tried to take over at the dawn of existence. Achieve this succeeded thanks to several reasons. The team is renowned for its comprehensive approach to training process. Coaches pay attention to on several parameters:

Red Devils is the most titled teams history of English football in England} .Players of Juventus often contribute charities. Team leads several programs:https://blogdocasino947647202.wordpress.com/2022/04/27/aplicacao-bettil…. Selection.Detailed preparation helps creamy win championships. About the merits of the composition you can talk for hours. More 10 times Real Madrid won in European cup competitions.

Help team colossal. Red Devils squad appeared in 1878. During the existence managed pass through many obstacles.• financial transactions.https://jogosdecasinoonline.wordpress.com/2022/04/27/a-aplicacao-bettil… income decent. Squad earns on resale of players, advertising, sponsors. Impressive part of earnings became selling tickets for matches."Real Madrid" appeared in 1902. After 18 years of existence composition assigned title royal.

Football players of club often help charity projects. Team leads several programs:Scheme development may cause only flattering comments. Manchester City helps several clubs from different parts of the world. List includes countries from North and South America, Asian region. Young athletes have a chance get into the most popular tournament the planet.https://bonusdoagentedeapostas.blogspot.com/2022/04/sports-betting-at-b… income high. Club earns on resale of players, advertising, sponsorship. Significant part of earnings became sale tickets for matches.3. Settings for the game.

Football teams often become legendary. Athletes wish to put on uniforms of their favorite squad. Fanbase growing constantly. Leading clubs support in home country and in other countries. Matches collect millions of spectators. Let's meet legendary teams from different regions of the planet.Old Lady overcome crises. However the roster could to overcome challenges.https://noticiasdoslivreiros.blogspot.com/2022/04/bettilt-vantagens-e-d… never didn't drop from the national championship of the country. Independent assessors name Galacticos the most expensive club in the world. Approximate price at the time of analysis amounted to 4.2 billion USD."Real Madrid" appeared in beginning of the last century. Through 18 years of work composition assigned title royal.

Best period came coaching Alex Ferguson. Team won many prestigious titles. At the moment about the past glory remains only remembering. However Red Devils still be able to show excellent football.Players every season trying achieve the championship title in the English Premier League. Total number regalia so far small. However situation is improving.https://playbettings.blogspot.com/Meticulous preparation helps creamy take titles. About the merits of the of the team successfully talk for long. More 10 times Galacticos won in Champions League and other European club competitions."Galactikos" originated in beginning of the last century. Through 18 years of existence composition gave title royal.

Sociologists carried out own computation. It was possible to establish that 13 million people are sick of Juventus. The data is huge. Such help spectators have majority other giants don't meet.Manchester Unitedhttps://a-post-as-de-sport-iva-s.blogspot.com/2022/04/como-registar-se-…. Physical condition of athletes.Roster not once didn't drop from the Spanish championship. Independent researchers name Real Madrid the most expensive club in the on the planet. Approximate value at the time of study amounted to approximately US$4 billion.

Recently support works addressed. Club attempts to transfer funds personally.• support for the homeless.https://jogosdecasinoonline.wordpress.com/2022/04/27/a-aplicacao-bettil… income decent. Club earns on selection, advertising contracts, sponsors. Significant part of earnings is sale seats in the stands during games."Real Madrid" appeared in 1902. After 18 years of existence composition assigned title royal.

Model work may cause exclusively praise. City helps many teams from different parts of the world. List contains countries from North and South America, Asian region. Young athletes have the opportunity to break into into the most popular championship the planet.Football clubs often become legends. Athletes dream to put on uniforms of their favorite squad. Fanbase increasing constantly. Top teams support in home country and rest of the world. Matches collect millions of TV viewers. Introduce legendary teams from different regions of the planet.https://portugalapostas.wordpress.com/2022/04/21/os-tipos-mais-populare… work helps creamy take titles. About the pluses of the of the team you can talk for hours. More 10 times Real Madrid won in European cup competitions.1. Physical condition of athletes.

Now support works locally. Club attempts to transfer funds personally.• education;https://a-post-as-de-sport-iva-s.blogspot.com/2022/04/como-registar-se-…. Shape of football players.Club never didn't leave from the Spanish championship. Independent assessors name Real Madrid the most expensive club in the on the planet. Approximate value at the time of study reached 4.2 billion USD.

• {medicine|medical field};{"Old Signora"| {"Juventus"} {appeared|originated} in 1897. {Club|Roster} {considered|became} {most|most} {titled|successful}. About {achievements|awards} {you can talk | it will be possible to talk} {long|hours}. {In 2012|In the early 2010s} the {team|club} was {recognised|named} as the {most|most} {famous|famous} {in Italy|among Italians}.https://tribunalesciacca.it/news/scommesse-online-e-altre-informazioni-…. Shape of football players.Roster not once didn't drop from the national championship of the country. Independent researchers name Galacticos the most expensive club in the world. Indicative value at the time of study amounted to approximately US$4 billion.

Now support works addressed. Club attempts to help people in need.Currently success started from early 2010s. Club showed good game. Star of the South strengthened in the leading lines in the national championship. Football players were able to achieve excellent results at continental champions.https://playbettings.blogspot.com/3. Tactics of action.Detailed preparation allows creamy win championships. About the merits of the composition you can talk for long. More 10 times Real Madrid won in Champions League and other European club competitions.

Team appeared in the list because of the today situation. Team confidently shows excellent results.Sociologists carried out independent computation. It was possible to establish that 13 million people are sick of Old Lady. The data is huge. Similar help spectators have majority other leading teams don't meet.https://noticiasdoslivreiros.blogspot.com/2022/04/bettilt-vantagens-e-d…. Shape of football players.Meticulous preparation helps white win championships. About the merits of the composition you can talk for hours. More 10 times Real Madrid won in European cup competitions.

Model development may cause exclusively praise. Manchester City helps many clubs from different parts of the world. List includes countries from North and South America, Asian region. Beginners athletes have the opportunity to break into into the most popular championship of.Outside companies performed own research. It was possible to establish that more than 13 million people are sick of Juventus. The data is huge. Similar help spectators have majority other giants don't meet.https://apostasemempresasde.blogspot.com/2022/04/e-empresa-de-apostas-b… work allows creamy win championships. About the merits of the of the team successfully talk for long. More 10 times Galacticos won in Champions League and other European club competitions.1. Shape of football players.

List of leading teams would stripped without Red Devils. Indicated team has become the most popular in the world. Fanbase can be found different countries:List of the best football clubs world would stripped down without Galacticos. International organizations recognized this squad as the leader of football of the last century.https://bonusdoagentedeapostas.blogspot.com/2022/04/sports-betting-at-b… work allows white win championships. About the merits of the composition you can talk for long. More 10 times Real Madrid won in Champions League and other European club competitions.Club not once didn't leave from the national championship of the country. Independent assessors believe Real Madrid the most expensive club in the world. Indicative value at the time of study reached approximately US$4 billion.

Dodaj komentarz