Archeologia miejsc funeralnych w Wielkopolsce

zdjecie do podglądu
Plakat zapraszający na konferencję do Muzeum Archeologicznego

Dnia 24.10.2019 r. w Sali Dydaktycznej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu przy ul. Wodnej 27 odbyła się konferencja „Archeologia miejsc funeralnych w Wielkopolsce”.

Było to trzecie z kolei spotkanie archeologów zorganizowane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. przy współudziale Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Pierwsze z nich dotyczyło miast, a drugie osad i szeroko pojętego osadnictwa. Konferencja w której uczestniczyłem dotyczyła zaś fenomenu śmierci i związanych z nią praktyk funeralnych. Śmierć jest ważnym elementem cykliczności rozwoju społeczeństw ludzkich. Sposób w jaki chowana jest jednostka świadczy nie tylko o jej religii lecz również o jej kondycji społecznej i funkcji odgrywanej przez nią w społeczeństwie. Ponadto zdaniem archeologów cmentarz, sposób chowania zmarłych świadczą i ryty pogrzebowe świadczą o tym jak dana kultura wyobrażała sobie zaświaty.

Sesję otworzyła Pani mgr Jolanta Goszczyńska, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W swym krótkim wystąpieniu przywitała prelegentów i publiczność. Każdy z archeologów prezentujących wyniki swoich badań miał 20 minut na wystąpienie. Wszyscy mówcy przygotowali prezentacje dzięki którym widzowie mogli na zdjęciach, wykresach i rysunkach zobaczyć to o czym mówią. Referaty dotyczyły praktyk funeralnych od neolitu aż po czasy współczesne. Mnie najbardziej podobał się referat Agaty Karweckiej i Agnieszki Krawczewskiej z biura Poznańskiego Powiatowego Konserwatora Zabytków. Autorki w pierwszej części referatu omówiły kształtowanie się obrządku pogrzebowego na ziemiach polskich od V do XVIII wieku. Ich zdaniem w XII wieku na ziemiach polskich zaniknął całkowicie pogański obrządek pogrzebowy związany z ciałopaleniem. Pochówki tego rodzaju zostały wyparte przez pochówki szkieletowe. Mniej więcej od XVI wieku zaprzestano praktykować wkładanie do grobów różnego rodzaju przedmiotów. Od lat 70-tych XVIII cmentarze zaczęto przenosić poza obręb miast. Badaczki przedstawiły wyniki badań archeologicznych z 14 kościołów znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego. Obejmowały one przedsięwzięcia badawcze umożliwione przez prace modernizacyjne prowadzone wokół świątyń. Z 14 kościołów w pobliżu których przeprowadzono prace archeologiczne tylko w 2 wypadkach nie znaleziono ludzkich kości. Autorki zakończyły swój referat refleksją najwybitniejszej żyjącej poznańskiej badaczki historii - Ewy Domańskiej o glebach antropogenicznych - nekrosolach, z których wynikało, że kwestia człowieczeństwa jest kwestią stopnia, bowiem martwe ciało rozkłada się i staje się humusem.

Wspomnieć chciałbym jeszcze o dwóch referatach. Daniel Żychliński w imieniu zespołu badaczy przedstawił wyniki badań archeologicznych badań w Gowarzewie, w powiecie poznańskim. W miejscowości tej przeprowadzono modernizację skrzyżowania. Dzięki temu archeologowie odkopali niewielki cmentarz. Jego datowanie Żychliński ustalił na początek XVII wieku. Jego zdaniem w nekropoli tej pochowani zostali protestanci. Cmentarz ten miał zostać już w epoce szalejącej kontrreformacji. Nie zachowała się bowiem żadna dotycząca go miejscowa tradycja. Profesor Arkadiusz Marciniak opowiadał o historii związków między archeologią i antropologią fizyczną. W jego referacie najbardziej podobał mi się fragment o osteobiografii. Jest to metoda dzięki której ze zachowanych ludzkich kości można odtworzyć historię życia danego człowieka. Można określić co ten człowiek jadł, jakie choroby przebył, skąd przybył na dane ziemie, a nawet biologiczny stres którego doświadczał. Jednakże metoda ta stosowana przez antropologów fizycznych jest zapewne bardzo droga i dlatego wciąż pewnie nie jest powszechnie stosowana.

Dzień spędzony w Muzeum Archeologicznym uważam za niezwykle udany. Referaty były bardzo ciekawe mimo tego, że archeologia to nauka posługująca się specyficznym żargonem, który niekiedy ciężko było pojąć.

Komentarze

{"Old Signora"| {"Juventus"} {appeared|originated} in 1897. {Club|Roster} {considered|became} {most|most} {titled|successful}. About {achievements|awards} {you can talk | it will be possible to talk} {long|hours}. {In 2012|In the early 2010s} the {team|club} was {recognised|named} as the {most|most} {famous|famous} {in Italy|among Italians}.{Players|Football Players} {year after year|every season} {trying|trying to} {win the championship|achieve the championship title} {in the APL|in the English Premier League}. {Total|Total} {number|number} {awards|regalia} so far {low|small}. {However|But} {state of affairs|situation} {is improving|developing in a positive direction}.https://estrategiasdeapostas.blogspot.com/2022/04/bonus-e-promocoes-bet…"Galactikos" appeared in 1902. Through 18 years of existence composition gave title royal.Leading positions in Spanish football roster tried to take over from the beginning. Achieve this succeeded with the help of several factors. The team is renowned for its comprehensive approach to training process. Mentors pay attention to on different factors:

Model development evokes only praise. Manchester City supports many teams from different parts of the world. List includes countries from Americas, Asia. Young athletes have the opportunity to break into into the most popular tournament the planet.Citizenshttps://blogpedro970416357.wordpress.com/2022/04/21/estrategias-de-apos…. Selection.3. Settings for the game.

• medical field;• “The Fifth Republic”.https://portugalapostas.wordpress.com/2022/04/21/os-tipos-mais-populare…. Settings for the game.Leading positions in Spanish football roster began to take over from the beginning. Achieve this succeeded with the help of set reasons. The team is renowned for its comprehensive approach to training process. Coaches try to focus on several factors:

Best stage got on job Alex Ferguson. Club managed to win many prestigious awards. While about the past glory remains only dreaming. However Red Devils still could show good play.• economically attractive transfers;https://blogpedro970416357.wordpress.com/2022/04/21/estrategias-de-apos… income decent. Club earns on selection, advertising contracts, sponsorship. Significant income is selling tickets for matches.1. Shape of football players.

Club often supported other teams and ordinary people. Often Bavaria supported Munich 1860. Management implemented various methods assistance:Composition first time originated in early last century. During years existence "Star of the South" achieved nickname most titled club Germany . Total about 60 major achievements.https://factsaboutcasinos.wordpress.com/2022/04/27/bettilt-portugal-bet… preparation allows white take titles. About the pluses of the of the team you can talk for long. More 10 times Real Madrid won in European cup competitions.2. Selection.

"Star of the South"• France.https://apostaliga.wordpress.com/2022/04/21/a-versao-movel-do-bettilt-p…. The procedure for selecting players for the team.Roster not once didn't drop from the Spanish championship. Independent researchers believe Galacticos the most expensive club in the world. Indicative value at the time of analysis amounted to 4.2 billion USD.

CitizensClub appeared in the list thanks to the current situation. Team confidently shows excellent results.https://noticiasdocasino.wordpress.com/2022/04/21/apostas-ciber-desport… not once didn't drop from the Spanish championship. Independent assessors believe Real Madrid the most expensive club in the world. Approximate price at the time of analysis amounted to approximately US$4 billion.Leadership in local football roster began to take over from the beginning. Achieve this succeeded thanks to several factors. The team is renowned for its comprehensive approach to training process. Mentors try to focus on different parameters:

• education;Manchester United regarded the one of the successful teams of of football in England} .https://apostasportugal21.wordpress.com/2022/04/20/formas-de-pagamento-… positions in Spanish football club began to take over from the beginning. Achieve this succeeded with the help of several factors. The team is famous for its comprehensive approach to training process. Coaches try to focus on different factors:2. The procedure for selecting players for the team.

Help team colossal. Manchester United appeared in 1878. During the existence succeeded pass through many obstacles.Worth report additional fact. In the early 1990s Red Devils founded the English Premier League.https://apostasdesportivasemportugal.wordpress.com/2022/04/21/apostas-n… positions in Spanish football roster tried to take over from the beginning. Achieve this succeeded with the help of several factors. The team is famous for its comprehensive approach to training process. Coaches try to focus on several parameters:2. Selection.

Best period came coaching Alex Ferguson. Team won different prestigious titles. While about the past glory remains only dreaming. But Manchester United still be able to show good play.Old Lady overcome declines. But the club managed pass challenges.http://100torri.com/bloodgood/william-hill-bonus-di-benvenuto.htm2. The procedure for selecting players for the team."Real Madrid" originated in beginning of the last century. Through 18 years of work team assigned title royal.

"Bayern"Football clubs often become legends. Players dream defend colors of their favorite squad. Number of fans increasing inexorably. Top teams support in home country and rest of the world. Matches attract millions of TV viewers. Introduce legendary clubs from different countries of the world.https://a-post-as-de-sport-iva-s.blogspot.com/2022/04/como-registar-se-…"Real Madrid" originated in beginning of the last century. After 18 years of work composition gave title royal.Leading positions in Spanish football roster began to take over at the dawn of existence. Achieve this succeeded thanks to set reasons. The team is renowned for its comprehensive approach to training. Coaches pay attention to on several factors:

JuventusList of the leading football clubs world would incomplete without Real Madrid. International organizations recognized specified squad as the leader of football of the last century.https://bonusdoagentedeapostas.blogspot.com/2022/04/sports-betting-at-b…. The procedure for selecting players for the team.Club not once didn't drop from the Spanish championship. Independent researchers name Real Madrid the most expensive club in the on the planet. Approximate price at the time of study reached 4.2 billion USD.

Manchester United regarded the most successful clubs history of football in England} .Club first originated in early last century. During years development "Star of the South" achieved nickname most famous team FRG. Account about 60 significant awards.https://mobilecasino672660510.blogspot.com/Leadership in local football club tried to take over from the beginning. Achieve this succeeded with the help of several factors. The team is renowned for its comprehensive approach to training process. Mentors pay attention to on different parameters:Meticulous work helps creamy take titles. About the pluses of the composition you can talk for long. More 10 times Real Madrid won in Champions League and other European club competitions.

The team achieved 65 ranks in national tournaments. To the list you can add 34 championships in the Spain championship. Such results of other teams does not exist.• “The Fifth Republic”.https://noticiasdocasino.wordpress.com/2022/04/21/apostas-ciber-desport… income decent. Squad earns on selection, advertising contracts, sponsors. Impressive part of earnings became sale tickets for matches.1. Shape of football players.

• USA;Recently aid works locally. Team attempts to transfer funds personally.https://apostaliga.wordpress.com/2022/04/21/a-versao-movel-do-bettilt-p…"Galactikos" appeared in beginning of the last century. After 18 years of work team gave title royal.Annual income decent. Club earns on resale of players, advertising contracts, sponsors. Significant part of earnings is selling seats in the stands during games.

Worth note additional fact. In the early 1990s Manchester United founded the APL.Football teams often become legends. Players dream defend colors of their favorite squad. Fanbase growing constantly. Top clubs support in region of presence and rest of the world. Matches attract millions of spectators. Let's meet legendary clubs from different countries of the world.http://100torri.com/bloodgood/william-hill-bonus-di-benvenuto.htmDetail… work helps creamy win championships. About the merits of the composition you can talk for hours. More 10 times Real Madrid won in European cup competitions.Leadership in Spanish football roster began to take over at the dawn of existence. Achieve this succeeded with the help of several factors. The team is renowned for its comprehensive approach to training. Mentors try to focus on several parameters:

List of best clubs would stripped without Manchester United. This team has considered the most popular on the planet. Fans can be found in many regions:Football clubs often become legends. Athletes dream defend colors of their favorite squad. Number of fans increasing inexorably. Leading clubs support in home country and rest of the world. Games attract millions of spectators. Let's meet popular teams from different countries of the world.https://mobilecasino672660510.blogspot.com/Meticulous work helps white take titles. About the pluses of the composition you can talk for long. More 10 times Real Madrid won in Champions League and other European club competitions.Annual income high. Club earns on selection, advertising contracts, sponsorship. Impressive part of earnings is sale seats in the stands during games.

Manchester CityMost successful period came coaching Alex Ferguson. Team won different famous titles. At the moment about the past glory has only dreaming. But Red Devils still be able to show good play.https://casinobonuses671542657.blogspot.com/1. Physical condition of athletes.2. The procedure for selecting players for the team.

{Juventus|Old Lady}{"Old Signora"| {"Juventus"} {appeared|originated} in 1897. {Club|Roster} {considered|became} {most|most} {titled|successful}. About {achievements|awards} {you can talk | it will be possible to talk} {long|hours}. {In 2012|In the early 2010s} the {team|club} was {recognised|named} as the {most|most} {famous|famous} {in Italy|among Italians}.https://bettingonsports375816423.blogspot.com/Roster never didn't leave from the national championship of the country. Independent researchers believe Real Madrid the most expensive club in the world. Indicative price at the time of analysis reached approximately US$4 billion.Detailed work helps white win championships. About the merits of the composition successfully talk for long. More 10 times Real Madrid won in Champions League and other European club competitions.

Players year after year trying to achieve the championship title in the APL. Total number awards so far low. However situation developing in a positive direction.Roster often supported other teams and ordinary people. Several times Star of the South supported Munich 1860. Management implemented various methods support:https://bonusdoagentedeapostas.blogspot.com/2022/04/sports-betting-at-b…"Galactikos" originated in beginning of the last century. Through 18 years of work composition assigned title royal.3. Settings for the game.

Football clubs often become legends. Players dream defend colors of their favorite squad. Fanbase increasing constantly. Top clubs support in home country and rest of the world. Matches attract millions of spectators. Introduce legendary teams from different countries of the world.Now aid works addressed. Team attempts to help people in need.https://casedeapostas.wordpress.com/2022/04/20/metodos-de-retirada-bett…. Settings for the game.1. Shape of football players.

• friendly games;Model work may cause only praise. City helps many teams from different parts of the world. List contains countries from North and South America, Asia. Young athletes have the opportunity to break into into the most popular tournament of.https://mobilecasino672660510.blogspot.com/2. The procedure for selecting players for the team.Detailed preparation allows white win championships. About the merits of the of the team you can talk for hours. More 10 times Real Madrid won in Champions League and other European club competitions.

• United States of America;Recently aid works addressed. Club attempts to help people in need.https://cassino647160066.blogspot.com/Annual income high. Club earns on selection, advertising contracts, sponsors. Impressive income became sale tickets for matches.3. Tactics of action.

• {Russian Federation|Russia};{"Old Signora"| {"Juventus"} {appeared|originated} in 1897. {Club|Roster} {considered|became} {most|most} {titled|successful}. About {achievements|awards} {you can talk | it will be possible to talk} {long|hours}. {In 2012|In the early 2010s} the {team|club} was {recognised|named} as the {most|most} {famous|famous} {in Italy|among Italians}.https://mobilecasino672660510.blogspot.com/Annual income decent. Squad earns on selection, advertising, sponsors. Significant part of earnings is sale seats in the stands during games.3. Settings for the game.

Scheme development may cause exclusively flattering comments. City supports several teams around the world. List includes countries from Americas, Asia. Beginners athletes have the opportunity get into the best championship of.• Russia;https://tribunalesciacca.it/news/scommesse-online-e-altre-informazioni-…"Galactikos" appeared in beginning of the last century. After 18 years of work team gave title royal.3. Tactics of action.

• medical field;Red Devils is the most titled clubs of of English football in England} .https://blogpedro970416357.wordpress.com/2022/04/21/estrategias-de-apos… work allows white take titles. About the pluses of the of the team successfully talk for long. More 10 times Galacticos won in Champions League and other European club competitions.Annual income decent. Club earns on selection, advertising contracts, sponsorship. Significant income is selling seats in the stands during games.

Club often helped other teams and ordinary people. Several times Star of the South supported Munich 1860. Management implemented various methods support:The team achieved 65 ranks in national tournaments. To the list you can add 34 first places in the La Liga. Similar results of other teams no.https://apostasdesportivasemportugal.wordpress.com/2022/04/21/apostas-n… income decent. Squad earns on resale of players, advertising, sponsorship. Impressive part of earnings is selling seats in the stands during games.Detailed work helps white win championships. About the merits of the composition successfully talk for long. More 10 times Galacticos won in Champions League and other European club competitions.

{"Old Signora"| {"Juventus"} {appeared|originated} in 1897. {Club|Roster} {considered|became} {most|most} {titled|successful}. About {achievements|awards} {you can talk | it will be possible to talk} {long|hours}. {In 2012|In the early 2010s} the {team|club} was {recognised|named} as the {most|most} {famous|famous} {in Italy|among Italians}.{Club|Composition} {first|first time} {appeared|originated} in {1900|early last century}. During {years|time} {existence|development} {"Bayern"|"Star of the South"} {won|achieved} {nickname|title} {most|most} {titled|famous} {club|team} {FRG|Germany }. {Account|Total} {about 60|about 60} {major|significant} {awards|achievements}.https://playbettings.blogspot.com/Leadership in local football club began to take over from the beginning. Achieve this succeeded with the help of set reasons. The team is renowned for its comprehensive approach to training. Coaches try to focus on different parameters:Annual income high. Squad earns on resale of players, advertising contracts, sponsors. Impressive income became sale tickets for matches.

• direct financing.• help with housing.https://mobilecasino672660510.blogspot.com/1. Physical condition of athletes.Annual income high. Club earns on selection, advertising contracts, sponsors. Impressive part of earnings became sale tickets for matches.

• financial transactions.Currently success started from 2012. Squad demonstrated excellent football. Bayern strengthened in the leading lines in the national championship. Players managed achieve great results at European champions.https://casedeapostas.wordpress.com/2022/04/20/metodos-de-retirada-bett… positions in Spanish football roster tried to take over from the beginning. Achieve this succeeded thanks to several factors. The team is renowned for its comprehensive approach to training. Mentors try to focus on several factors:"Real Madrid" originated in beginning of the last century. After 18 years of work composition assigned title royal.

• support for the homeless."Star of the South"https://laureadiviaggio.com/2022/04/come-posso-aprire-un-conto-su-willi… not once didn't leave from the Spanish championship. Independent assessors name Real Madrid the most expensive club in the world. Approximate value at the time of analysis reached approximately US$4 billion.Annual income decent. Club earns on resale of players, advertising, sponsors. Significant part of earnings is selling seats in the stands during games.

Club featured thanks to the current situation. Team confidently shows excellent results.Now support works locally. Team attempts to transfer funds people in need.https://apostasemempresasde.blogspot.com/2022/04/e-empresa-de-apostas-b… income high. Squad earns on resale of players, advertising contracts, sponsors. Significant income is sale seats in the stands during games.Leading positions in local football roster tried to take over from the beginning. Achieve this succeeded thanks to several factors. The team is renowned for its comprehensive approach to training process. Mentors pay attention to on different factors:

Team featured thanks to the today situation. Team confidently shows excellent results.List of the best football clubs world would stripped down without Galacticos. International organizations named this squad as the leader of football of the last century.https://estrategiasdeapostas.wordpress.com/2022/04/21/bettilt-e-realmen… positions in local football roster began to take over at the dawn of existence. Achieve this succeeded thanks to set factors. The team is renowned for its comprehensive approach to training process. Mentors try to focus on several factors:Annual income high. Squad earns on selection, advertising, sponsorship. Significant part of earnings is selling seats in the stands during games.

"Bayern"Football clubs often become legendary. Players dream defend colors of their favorite squad. Fanbase increasing inexorably. Leading clubs support in region of presence and in other countries. Games attract millions of spectators. Let's meet popular clubs from different countries of the world.https://casedeapostas.wordpress.com/2022/04/20/metodos-de-retirada-bett…. Shape of football players.Annual income decent. Squad earns on resale of players, advertising contracts, sponsors. Significant income is selling seats in the stands during games.

• United States of America;Football Players every season trying to win the championship in the English Premier League. Total number awards so far small. However state of affairs developing in a positive direction.https://estrategiasdeapostas.wordpress.com/2022/04/21/bettilt-e-realmen… in Spanish football club tried to take over at the dawn of existence. Achieve this succeeded with the help of several reasons. The team is famous for its comprehensive approach to training. Coaches try to focus on several parameters:Meticulous work allows creamy take titles. About the merits of the of the team you can talk for long. More 10 times Real Madrid won in Champions League and other European club competitions.

Manchester United• Russia;https://estrategiasdeapostas.blogspot.com/2022/04/bonus-e-promocoes-bet… positions in local football club tried to take over from the beginning. Achieve this succeeded thanks to set reasons. The team is renowned for its comprehensive approach to training. Mentors pay attention to on different factors:Annual income decent. Squad earns on selection, advertising, sponsors. Impressive income became sale tickets for matches.

{Best|Most successful} {period|stage} {came|got on} {coaching|job} Alex Ferguson. {Team|Club} {won|managed to win} {many|different} {prestigious|famous} {titles|awards}. {While|At the moment} {about the past|about the past} glory {has|remains} {only|only} {dreaming|remembering}. {However|But} {Manchester United|Red Devils} still {could|be able to} {show|demonstrate} {good play|excellent football}.{"Old Signora"| {"Juventus"} {appeared|originated} in 1897. {Club|Roster} {considered|became} {most|most} {titled|successful}. About {achievements|awards} {you can talk | it will be possible to talk} {long|hours}. {In 2012|In the early 2010s} the {team|club} was {recognised|named} as the {most|most} {famous|famous} {in Italy|among Italians}.https://mobilecasino672660510.blogspot.com/3. Settings for the game.Annual income decent. Squad earns on resale of players, advertising contracts, sponsors. Impressive income became sale seats in the stands during games.

Model development may cause only flattering comments. Manchester City supports many clubs around the world. List contains countries from North and South America, Asian region. Beginners athletes have a chance to break into into the best tournament the planet.Old Lady overcome declines. But the club managed pass problems.https://noticiasdoslivreiros.blogspot.com/2022/04/bettilt-vantagens-e-d…. Tactics of action.Leading positions in local football roster began to take over at the dawn of existence. Achieve this succeeded thanks to set factors. The team is famous for its comprehensive approach to training process. Coaches try to focus on several factors:

• Russian Federation;Red Devils regarded the most most teams history of football in England} .https://cassino647160066.blogspot.com/Detailed work helps white take titles. About the merits of the of the team successfully talk for hours. More 10 times Real Madrid won in Champions League and other European club competitions.Roster never didn't drop from the Spanish championship. Independent researchers believe Galacticos the most expensive club in the world. Approximate price at the time of study amounted to approximately US$4 billion.

• Russia;• education;https://tribunalesciacca.it/news/scommesse-online-e-altre-informazioni-… not once didn't drop from the Spanish championship. Independent researchers believe Galacticos the most expensive club in the world. Approximate price at the time of analysis reached 4.2 billion USD."Real Madrid" originated in 1902. After 18 years of work team gave title royal.

Dodaj komentarz