Ostatnie KDO przed wakacjami

zdjecie do podglądu
Niebieski napis Poznań, w lewym górnym rogu gwiazdka

6 czerwca 2019 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy palcu Kolegiackim 17 odbyło się ostatnie przed wakacjami posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji Izabeli Leśniak z Urzędu Miasta Poznania. Dotyczyło ono platformy pomocni-poznan.pl. Służy ona do koordynowania wolontariatu na ternie Miasta Poznania. Organizacje pozarządowe mogą po dokonaniu rejestracji zamieszczać oferty wolontariatu. Z ofert tych skorzystać mogą internauci. Portal pomocni można znaleźć tutaj.

Następnie głos zabrała przedstawicielka Fundacji Orchidea. Przedstawiła w swym wystąpieniu działania podejmowane przez Fundację na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Fundacja ta zajmuje się głównie osobami dorosłymi z deficytami neurologicznymi (np. po udarach mózgu). Oferta Fundacji Orchidea służyć ma przywróceniu tym ludziom sprawności. Udzielana przez jej pracowników pomoc ma charakter kompleksowy. Obejmuje m. in. zajęcia z neurologami, neurologopedami, logopedami i psychologiami. Ponadto Fundacja prowadzi dla swych podopiecznych zajęcia grupowe, treningi umiejętności życia codziennego. Organizacja ta prowadzi również ćwiczenia za pomocą specjalnej neurostymulującej rękawicy, która pobudza różnego rodzaju obszary mózgu, przyśpieszając rehabilitację.

Trzeci punkt obrad wypełniony został przez wystąpienie Katarzyny Andrzejewskiej z Poznańskiego Centrum Rozwoju Zawodowego Osób z Niepełnosprawnościami. Placówka ta prowadzona jest przez Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami. Zajmuje się aktywizacją zawodową niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnościami mogą dzięki Centrum liczyć na pomoc doradcy zawodnego, psychologa i asystenta pracy. Usługi tej placówki są bezpłatne. Warto dodać, że Poznańskie Centrum prowadzi również wsparcie dla pracodawców, którzy chcieliby zatrudniać osoby niepełnosprawne. Instytucja ta działa od 2011 roku. Z jej usług skorzystały 574 osoby. Aż 249 spośród nich udało się znaleźć prace i utrzymać zatrudnienie.

Obrady zakończyło krótkie wystąpienie przedstawicielek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dotyczyło ono zmian w programie „Aktywny Samorząd”, o których pisaliśmy tutaj. Przypominamy, że wnioski o dofinasowanie w ramach modułu I osoby z niepełnosprawnościami mogą składać do 31 sierpnia 2019 r. O programie „Aktywny Samorząd” pisaliśmy kilka dni temu na naszym portalu. Artykuł na ten temat dostępny jest tutaj.

Uważam, że ostatnie przed wakacjami obrady KDO za interesujące i udane. Podobała mi się zwłaszcza prezentacja bardzo potrzebnych działań Fundacji Orchidea. Była ona krótka, ale bardzo treściwa.

Komentarze