Nie ma rzeczy
niemożliwych
miłego czytania i słuchania

Portal Pion to unikalny w Polsce przykład redakcji tworzonej wyłącznie przez osoby niepełnosprawne (czterech pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym trzech na wózkach) oraz wolontariuszy.

Portal działa nieprzerwanie od 2004 roku, jest prowadzony przez Stowarzyszenie Na Tak - największą spośród organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnością w województwie wielkopolskim. Portal skierowany jest do osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół, a także organizacji pozarządowych i specjalistów wspierających nas w codziennym funkcjonowaniu.

W 2016 roku otrzymaliśmy statuetkę IDOL 2016 w kategorii Media przyznawaną przez Fundację Szansa Dla Niewidomych. Informujemy o ważnych dla Czytelników sprawach i wydarzeniach, zachęcamy ich do aktywności we wszelkich dziedzinach życia.

Zrealizowaliśmy kilkanaście projektów dotyczących problematyki niepełnosprawności, np. „Rzetelna informacja zamiast dyskryminacji”, „Wielkopolska aktywna i inkluzyjna”, cykl warsztatów dziennikarstwa obywatelskiego dla 50+, aktualnie w realizacji projekt „Tu warto żyć - powiat poznański aktywny i dostępny”.

W ramach tematów specjalnych Pion ukazały się internetowe i drukowane wydawnictwa: „Agresja w placówkach specjalnych”, „Ubezwłasnowolnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną”, „Dlaczego tworzą - sztuka art.-brut”, „Mieszkalnictwo chronione dla osób niepełnosprawnych”. „Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" (cykl internetowy).

Nasz zespół

Redaktor naczelna

Ewelina Węglewska

Absolwentka kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Działalność dziennikarską rozpoczynała w warszawskim Sztandarze Młodych. Pracowała w prasie lokalnej, była redaktorem naczelnym gazety i rozgłośni zakładowej ABC Lechii. Współpracowała z Ośrodkiem TVP w Poz...

ADRES E-MAIL

NUMER TELEFONU

695 400 142

Redaktor techniczny

Marcin Łącki

Zajmuje się obsługą techniczną portalu. Jest pracownikiem z najdłuższym stażem w PION – zaczynał w 2007 roku. Uczestniczył w realizacji kampanii społecznej „Tutaj jest OK.”, poświęconej dostępności przestrzeni miejskiej Poznania dla osób niepełnospra...

ADRES E-MAIL

NUMER TELEFONU

-

Dziennikarz

Martyna Sergiel

Lubi pisać o wszystkim, choć najtrudniej przychodzi jej pisanie o sobie. Najbardziej wymagająca jest bowiem w stosunku do własnej osoby. W życiu kieruje się sentencją Sokratesa: „Wiem, że nic nie wiem”. Ukończyła Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Adam...

ADRES E-MAIL

NUMER TELEFONU

-

Dziennikarz

Tomasz Wojczak

Patrzy na życie przez pryzmat sentencji Konfucjusza: Szlachetny rzecz każdą z różnych stron ogląda i nie ma uprzedzeń. Medytuję całymi godzinami nad średniowieczną literaturą dworską, a zwłaszcza nad Pieśniami Marii de France. Kontempluję sztukę śred...

ADRES E-MAIL

NUMER TELEFONU

-